Za vreme svog kratkog života komponovao je preko 600 većinom opsežnih dela, od toga:

– za orkestar: 54 simfonije, 25 klavirskih koncerata, 7 violinskih koncerata, koncerte za flautu, klarinet, fagot i rog; oko 35 divertimenata, serenada (Eine Kleine Nachtmusik) i kasacija, velik broj menueta i manjih orkestralnih kompozicija;

– za kamerne sastave: 23 gudacka kvarteta, 10 kvinteta, 2 gudacka i 10 klavirska trija, 14 dua, 40 violinskih sonata i ostalo;

– za klavir: 18 sonata, brojne varijacije, fatazije, ronde, fuge i dr.;

– crkvene sonate za orgulje i gudacke instrumente;

– za vokalne sastave: kantate (Eine Kleine Freimaurerkantate), kanone, horske kompozicije, vise koncertnih arija, dueta, terceta (Bandel-Terzett), solo pesme (Das Veilchen, Sehnsucht Nach Dem Fruhlinge);

– crkvena muzika obuhvata 15 misa (najznacajnije u C-duru Kronungsmesse, u C-molu i rekvijem), liturgije, motete (Exsultate, Jubilate i Ave, Verum Corpus);

– za pozoriste je komponovao 26 dela od cega je 16 opera (Idomeneo, Otmica iz Seraja, Figarova zenidba, Don Giovanni, Cosi Fan Tutte, Carobna frula).