Iva će našim flautistima otkriti male tajne majstorskog sviranja. Ana će upoznati učenike sa istorijatom harfe, tehnikom sviranja i primenom harfe u različitim oblastima klasične i drugim žanrovima muzike. Pored teoretskog dela, Ana će držati i praktični deo koji će se sastojati u tome da učenici sviraju jednostavne kompozicije na harfi.