„MUZIKA PRUŽA DECI SREDSTVO ZA SAMOIZRAŽAVANJE.“

Violinu mogu učiti deca sa 9 godina i mlađi!