U Zrenjaninu je 16. marta 2014. godine  peti put održan Vojvođanski festival harfe.

Učenici naše škole postigli su na ovom takmičenju izuzetne rezultate:

LARA POKRIĆ

I omš

Klasa: Mina Momčilović

ZLATNA PLAKETA

DUNJA PAPIĆ

II omš

Klasa: Mina Momčilović

ZLATNA PLAKETA

KATARINA GALANTIĆ

II omš

Klasa: Mina Momčilović

SREBRNA PLAKETA

MATEJA RADENKOVIĆ

V omš

Klasa: Mina Momčilović

ZLATNA PLAKETA

ISIDORA ARSIĆ

VI omš

Klasa: Mina Momčilović

SREBRNA PLAKETA

ANĐELA STANKOVIĆ

I vis

Klasa: Mina Momčilović

ZLATNA PLAKETA

LAUREAT ZA SREDNJU ŠKOLU

Čestitamo učenicima i njihovom profesoru na postignutom uspehu!