Herceg Novi, 29. mart – 01. april 2012. godine

Reštaš Sara, I nagrada
Đurđević Tanja, I nagrada
Gavrilov Miloš, I nagrada
Kačevenda Predrag, I nagrada

Popović Jovana, III nagrada
Kovačević Lidija, III nagrada

Duet: Sara Reštaš/Miloš Gavrilov, III nagrada

klase: Ana Aleksić Šajrer, Svetlana Birka
klavirska saradnja: Tina Nikolovski

ČESTITAMO!