BEBI KATEGORIJA

JELENA PLANJANIN – I10  nagrada (95.20 bodova)

Klasa: Snežana Grujić

I KATEGORIJA

DALIA KOLER – II5 nagrada (85.40 bodova)

Klasa: Snežana Grujić

II KATEGORIJA

OLIVERA TEGELTIJA – I4 nagrada (95.40 bodova)

Klasa: Dragana Popov

ALISA DINJAŠKI – I6 nagrada (94 boda)

Klasa: Edit Miavec

III KATEGORIJA

TATJANA MARUŠIĆ – LAUREAT – I1 nagrada (100 bodova)

Klasa: Olga Borzenko

V KATEGORIJA

VID VILOM DINJAŠKI – III2 nagrada (70.80 bodova)

Klasa: Edit Miavec

VI KATEGORIJA

MARTINA HRUBENJA – I3 nagrada (94.60 bodova)

Klasa: Edit Miavec

Čestitamo učenicima i profesorima na postignutom uspehu!