Ucenici skole na Koncertu u Klubu za stara lica, 21.11.2014.