Zahvaljujemo Anji, Neveni i Nataši (Trio Virtus) na gostovanju u našoj školi i odličnom muziciranju!