PROGRAM:

Sergej Rahmanjinov: „Vokaliza“ – klavirski duo
Snežana Peruničić
Ivana Tanasković

Biljana Vasiljević Drašković: „Diptih“,
(solo pesme na tekst Jovana Dučića),
– „Sat“
– „Pesma noći“
Tanja Andrijić, sopran,
Dobrila Miljković, klavir
Kompozicije su posvećene Stevanu Stojanoviću Mokranjcu

Žil Masne: Meditacije /6 min/
Vladimir Marković, violina
Julijana Šulović, klavir

Marko Aleksić: Sonata za violončelo i klavir
I Moderato cantabile
II Adagio
Đorđe Milošević, violončelo
Vera Gatalica, klavir

Fransis Pulank: „Mouvements Perpetuels“
I stav – Assez modere
II stav – Tres modere
III stav – Alerte
Duo violina i gitara
Nada Ivaneža, violina
Ana Marinković, gitara

Đoakino Rosini: Duo za violončelo i kontrabas De-Dur
I stav – Allegro /
Đorđe Milošević, violončelo
Uroš Jovanović, kontrabas

Frederik Šopen: Nokturno u G-duru, op.37 br.2.
Đorđe Savčić, klavir

Robert Šuman: Adađo i Alegro
Tomislav Milošević, viola
Vera Gatalica, klavir

/ PAUZA /

Rihar Štraus: Sesili
Tanja Andrijić, sopran,
Dobrila Miljković, klavir

Milan Dujmović: Valse Triste
Elegia Tristeza
Over The Sea
Milan Dujmović, gitara

Karl Nilsen: Dve fantazije za obou i klavir
– Romansa
– Humoreska
Emoke Gnjatović, oboa
Mirjana Vujović, klavir

Milana Stojadinović Milić: „TANGO PER TRE“
Vladimir Vasiljević, violina
Đorđe Milošević, violončelo
Vera Gatalica, klavir

Feliks Mendelson: Allegro brillante A-Dur op. 92
Miljana Đorđević, klavir
Marko Đorđević, klavir

Franc Šubert: Gudački trio, D.471, Be – Dur
Vladimir Marković, violina
Tomislav Milošević, viola
Đorđe Milošević, violončelo