Majkl Niman je britanski kompozitor, pijanista i muzikolog. Napisao je veliki broj modernih opera i zato njegovo ime nije toliko prepoznatljivo u stvaralaštvu filmske muzike.