„The Piano House“ je jedinstveni dizajn građevine: divovska transparentna violina naslonjena na ogromni klavir. Zgradu je sagradila lokalna samouprave u Huainanu, Kina, kako bi se povećao razvoj turizma na ovom području. Građevina također služi kao mjesto gdje lokalni studenti muzičke akademije mogu vježbati.