Međunarodno takmičenje mladih pijanista

Šabac, 1 – 5. mart