KLAVIR III kategorija

ALISA DINJAŠKI – I3 nagrada (98.60 bodova)

Klasa: Edit Miavec

RADIVOJE TOMAŠEVIĆ – I11 nagrada (96 bodova)

Klasa: Edit Miavec

BOJANA OGNJANOVIĆ – Pohvala

Klasa: Snežana Grujić

VIOLONČELO 

ALEKSA PENIĆ – I1 nagrada (100 bodova)

LAUREAT ZA SVE KATEGORIJE VIOLONČELA I KONTRABASA

Klasa: Judit Niderholcer Josifoska

Kl. saradnik: Andrea Der 

Čestitamo učenicima, profesorima i korepetitorima na postignutom uspehu!