Školska slava, Sveti Sava, 27. janauar 2014. godine