VELIKA SALA – CNESA

10.06.2015. – u 18,00 sati

Organizator: Hajdu Varadi Aranka, Bartoš Timea i Kiš Tamaš