Studenti Slobomir P Univerziteta tokom ljeta  odrađuju  dvonedjeljnu ljetnu stručnu praksu. Praksa je obezbjeđena za studente završnih godina Fakulteta za ekonomiju i menadžment, Poreske akademije, Pravnog fakulteta i Fakulteta za informacione tehnologije. Praksa se obavlja u Fondu PIO Poreskoj upravi  i u Pavlović International banci.

Nekoliko studenata je već odradilo, ili je u toku obavljanja prakse u Fondu PIO i Pavlović banci, a danas je jedna grupa započela praksu i u Poreskoj upravi Republike Srpske.

Stručna praksa je obavezan dio nastavnog plana i programa na fakultetima Slobomir P Univerziteta. Univerzitet ima saradnju sa mnogobrojnim državnim i privatnim institucijama, u kojima studenti SPU imaju mogućnost za obavljanje stručne prakse.