Promotivni film o talentima Muzičke škole „Isidor Bajić“ Novi Sad
Pokrovitelj: Gradska uprava za kulturu Novi Sad
Autor: Danijela Kličković