Како би рад у школи био што ефикаснији Министарство просвете, науке и технолошког развоја, позива све заинтересоване да пошаљу своје предлоге и сугестије на тему „Смањење обима администрације наставника и стручних сарадника у школама“.

Своје предлоге шта од „администрације – извештаји, евиденције итд“ треба укинути, увести или променити и на који начин то учинити доставите на имејл адресу predlozi@mpn.gov.rs са насловом „администрација“, најкасније до 17. августа 2014. године. Предлози треба да буду у .doc формату.