Место:Краљево
Адреса:Цара Лазара 38
ПТТ:36000
Општина:Краљево
Телефон:036/326-700
Школска управа:Краљево
Школски округ:Рашки 1
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Средња школа
Сајт:http://www.umetnicka-kv.net/
Први e-mail:umetnickaskola@tron-inter.net
Други e-mail:
Facebook:

Избор будуће професије је један од битних корака у животу сваког појединца, јеп велики део живота човек проведе у професионалном раду. Рад и занимање утичу на целокупан живот појединца. На његов начин живљења, на коришћење слободног времена, на пријатељства, на односе у породици, као и на друге области живота.
Човек коjи ради има свој циљ, осећа смисао и задовољство стварања, изражава и потврђуjе себе кроз рад.
Дакле, веома je значаjно изабрати право занимање. У њeму ће поjединац, уместо незадовољства и фрустрациjе, имати више изгледа на успех и задовољство у раду, само са њим ће моћи потпуно да афирмише своjy личност и испуњен обезбеђуjе материjалну сигурност.

Школа је основана 2004.године и образује ученике у области Култура, уметност и јавно информисање кроз 4 образовна профила:
– Ликовни техничар
-Техничар дизаjна ентериjера и индустриjских производа
-Техничар дизаjна графике
-Техничар за конзервациjу и рестаурациjу.

Профили су одабрани с обзиром на захтеве тржишта, реалне потребе за кадровима те врсте, интересовања ученика, као и чињенице да je велики броj ученика одлазио у Ниш или Београд ради школовања управо у оваквим школама.