Mesto:Beograd
Adresa:Jug Bogdanova 28
PTT:11000
Opština:Savski venac
Telefon:011/263-3250
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Senka Pantić
Telefon direktora:011/26 31 899
Telefon sekretara:011/ 26 31 899
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://ut-skola.znanje.info
Prvi e-mail:utsbgd@open.telekom.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Razvojem ugostiteljstva u Srbiji posle Velikog rata ukazala se potreba i za većim brojem stručnih i profesionalnih radnika. Potrebna je bila škola. Ministarstvo trgovine i industrije 5. novembra 1938. godine donelo je odobrenje za otvaranje Više ugostiteljske škole u Beogradu (u rangu današnje srednje škole), a dva dana kasnije – 7. novembra 1938 – škola je otpočela sa radom i to u zgradi u kojoj se i danas nalazi. Od osnivanja, u svom sastavu imala je i internat i školski restoran, u kome se izvodila praktična nastava. Na fasadi zgrade pisalo je: Gostioničarski dom i Škola. Viša ugostiteljska škola u Beogradu prva je škola te vrste na teritoriji Srbije i bila je organizovana na modernim koncepcijama obrazovanja. Škola je postavljala visoke zahteve i učenicima i zaposlenom osoblju. Glavni zadatak, i smisao postojanja škole, bio je da kod nastavnika, učenika i celokupnog osoblja razvije „ozbiljan, istrajan, samostalan napor i dužnosti kojim će ispuniti svoj život i rad“. Nažalost, ratni nemiri u zemlji prekinuli su rad u svim školama u Srbiji, te je i Viša ugostiteljska škola prestala da radi 22. jula 1941. i više nije obnavljana.