Место:Крагујевац
Адреса:Старине Новака 33
ПТТ:34000
Општина:Крагујевац
Телефон:034/323-662
Школска управа:Крагујевац
Школски округ:Шумадијски
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Специјална школа
Сајт:http://www.skolazagluve.edu.rs
Први e-mail:skolazagluve@open.telekom.rs
Други e-mail:
Facebook:

Идеја о оснивању школе за децу оштећеног слуха у Крагујевцу, потекла је још 1927. године и претходила је оснивању Шумадијског друштва  “Карађорђе”.

Правилник и Правила су били одобрени од стране Министарства просвете и Министарства социјалне политике. Нажалост, до реализације ове хумане идеје није дошло због низа друштвено-економских околности.

Потреба за бригу о глувим лицима у Шумадији, намеће се поново после Другог светског рата. У циљу њеног професионалног оспособљавања, по налогу Комитета за социјално старање Владе ФНРЈ, Срески народни одбор Крагујевца је основао Дом глувонемих (ДЕС) решењем број 01-2739 од 1. фебруара 1949. године. За потребе Дома обезбедио је национализивану зграду у улици Старине Новака број 27.

Пошто је у Крагујевцу већ постојао Дом, Срески народни одбор је 1.августа 1949. године основао ДОМ ГЛУВИХ УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ. Тако је установа за социјално збрињавање глувих омладинаца, прерасла у просветну установу.

За првог управника Дома постављен је Михајло Белић, а први наставник био је  Јаков Петрович Бједов.

Школске1957/58. године школа први пут прима и  ученике за први разред основне школе.

Дом и школа се обједињују у једну установу под називом ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ГЛУВЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА ИНТЕРНАТОМ, о чему Скупштина општине Крагујевац доноси решење ФИ-971 од 01.09.1963.године. За директора је постављен Ђорђе Марковић, који на тој функцији остаје све до 1985.године.

Наша школа је, прва у тадашњој Југославији, укинула заштитне радионице и ученике укључила у отворену привреду.

За постигнуте резултате у раду, 6. октобра 1971. год. Школа добија ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД СА СРЕБРНИМ ЗРАЦИМА  поводом двадесетогодишњице рада.

У овом периоду школа се модернизује проширењем просторних капацитета, куповином електроакустичих апарата и квалитетним стручним кадром- сурдопедагозима.

У циљу ране дијагностике и рехабилитације деце оштећеног слуха, предузимају се мере за отварање предшколског одељења које би обухватило децу од треће године старости. Прва наменски зидана зграда за потребе предшколске глуве и наглуве деце у тадашњој Југославији. Предшколско одељење је почело са радом 1. септембра 1982. године. Тако је успостављен процес за целовиту рехабилитацију деце оштећеног слуха.

Ради боље социјализације деце оштећеног слуха 1987. године у нашу предшколску установу била је примљена и група од 22 чујуће деце из Дечије установе “Нада Наумовић” из Крагујевца, али је после две године пропала, јер су родитељи повукли своју чујућу децу, из страха да ће научити  да се служе гестовним говором.

Како је школа проширивала своју делатност, тако је непрекидно постојала потреба за простором, па је од 1997-1999.године изведена трећа фаза доградње. Подизањем спрата на постојећој школској згради, добијено је 12 трокреветних и четворокреветних соба са купатилима, велики простор за дневни боравак и соба за васпитаче, а просторије у приземљу су преуређене у кабинете. Тако је установа доведена на ниво модерне институције.