Место:Звездара
Адреса:Шејкина 21а
ПТТ:11160
Општина:Звездара
Телефон:7433642
Школска управа:Београд
Школски округ:Град Београд
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Гимназија
Сајт:http://www.sedmagimnazija.com
Први e-mail:info@sedmagimnazija.com
Други e-mail:direktor@sedmagimnazija.com
Facebook:

Одабир ученика који ће похађати нашу школу вршимо кроз квалификациони испит и правила уписа. Након тога формирамо и уједначавамо одељења природно-математичког и друштвено-језичког смера према педагошко-психолошким критеријумима.

У школској 2009/2010. години Гимназија је уписала у:

први разред – 3 одељења друштвено-језичког смера и 3 одељења природно-математичког смера;

други разред – 3 одељења друштвено-језичког смера и 3 одељења природно-математичког смера;

трећи разред – 4 одељења друштвено-језичког смера и 3 одељења природно-математичког смера;

четврти разред – 3 одељења друштвено-језичког смера и 3 одељења природно-математичког смера.

Школу похађа 746 ученика.

Применом разноврсних облика наставе, од класичних до савремених, вршимо стално унапређивање образовно-васпитног процеса. У томе нам помажу сопствена искуства, али и резултати савремених научних и методичких истраживања у земљи и у иностранству.

Због таквог залагања, Гимназија у свом наставном раду постиже све боље и боље резулате, као и у ваннаставним облицима рада. Посвећујемо нарочиту пажњу слободним активвностима, додатној настави и професионалној орјентацији ученика. Велики број наших ђака учествује на такмичењима из различитих области и постиже значајне резултате од општинског до савезног нивоа.

Трудимо се да развијемо активан однос према знању и да повежемо различите предмете и садржаје. Стимулишемо критички и стваралачки дух и истичемо високе моралне, научне и општецивилизацијске вредности. У томе нам помаже сарадња са библиотекама града Београда, позориштима, музејима, факултетима и институтима, коју успешно и континуирано остварујемо.

У циљу здравствене и ментално-хигијенске заштите ученика сарађујемо и са Домом здравља Звездара, Институтом за ментално здравље, Заводом за болести зависности, омладином ЈАЗАС-а и Републичким институтом за заштиту здравља „Др Милан Јовановић Батут“.

Традиционално организујемо помоћ деци без родитељског старања и укључујемо се у друге акције Црвеног крста. То је само један од начина на који настојимо да пружимо помоћ друштвеној средини и код наших ученика развијемо хуманост, одговорност, толеранцију, свест о себи и сопственим способностима.

У циљу унапређивања образовно-васпитног рада као примарне делатности, и ове школске године, улажемо велике напоре у даље опремање школе, њено реновирање и оспособљавање за што потпуније и комплетније образовање наших ученика.

Успевамо у настојању да ова школа не буде само установа у којој својим ученицима нудимо квалитетно образовање, већ да је и место које има душу. Пријатна атмосфера за рад, коју стварају заједно њени ученици и сви запослени, делује инспиративно и омогућује исказивање и развој потенцијала наших ђака и припрему за изазове савременог друштва.

 

Историјат школе

Настанак Седме београдске гимназије везује се за школску 1953/54. годину. Тада је формирана спајањем дела ученика Шесте мушке гимназије и дела ученика Треће женске гимназије. Решењем НО града Београда, Градског већа и Већа произвођача 1958. године, Седма гимназија је престала са радом. Била је спојена са Деветом београдском гимназијом у једну гимназију под називом Шеста београдска гимназија.

Други пут је поново основана 1960. године и радила је до 1986/87. године.

Трећи пут је основана 25. априла 2002. године са седиштем у просторијама бивше ОШ „Вукица Митровић, у Шејкиној 21а у Миријеву. Школске 2002/2003. године школа је почела рад са осам одељења првог разреда; четири одељења природно-математичког смера и четири одељења друштвено-језичког смера.

Од школске 2004/2005. године настава се одвија у две смене, а од 2005/2006. године настава је постала кабинетског типа.