Mesto:Sočanica
Adresa:Kosovsko-metohijskih brigada 1
PTT:38217
Opština:Leposavić
Telefon:028/87-064
Školska uprava:Kosovska Mitrovica
Školski okrug:Kosovsko-mitrovački
Direktor:Dragan Radovanović
Telefon direktora:028/87-064
Telefon sekretara:028/86-283
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osvukkaradzicsocanica.edu.rs
Prvi e-mail:osvukkaradzicsocanica@hotmail.com
Drugi e-mail:sajo77@gmail.com
Facebook:
MATIČNA ŠKOLA
Matična škola PDF Štampa El. pošta

Osnovna škola u Ibarskoj Slatini – Sočanici osnovana je odmah po završetku Prvog svetskog rata i bila je smeštena u kući Miluna Jovanovića da bi kasnije bila prebačena u jednu baraku u Ibarskoj Slatini u kojoj su ranije boravili čehoslovački zarobljenici.

Rad je otpočela 1918. godine kada je imala 50 učenika. Školska zgrada je sazidana 1922. godine da bi i ona bila zamenjena novijom 1927. Ova školska zgrada bila za završena tek 1931. ili čak 1932. godine. Škola imala dve učionice i bila je porušena u Drugom svetskom ratu.

 

Ovoj školi gravitirala su sela: Ibarska Slatina, Gornja Sočanica, Pridvorica, Vuča ,Seoce, Dobrava i Mošnice.

Prvi učitelj u ovoj školi bio je opštinski delovođa u Ibarskoj Slatini, Antonije – Anto Milosavljev Vuksanović, koji u njoj ostaje sve do 1923. godine.

Antonije – Anto Milosavljev Vuksanović

Od te je godine škola, inače, imala redovno po dva učitelja. Prvi učiteljski par bili su Cvetko Bulatović i Vukola Popović iz Rajetića. Vukolu Popovića već sledeće godine menja Svetozar Topalović da bi tu ostao sve do 1940. godine. Cvetka Bulatovića 1926. godine menja Stevan Fedorov, koga opet 1937. godine menja Vidosava Kurtović koja se kasnije i udala za Svetozara Topalovića da bi zajedno sa njim tu ostala sve do 1940. godine.

Školske 1951/1952. godine po prvi put je otvoreno i odeljenje petog razreda koje je brojalo 22 učenika. Naziv škole u ovom periodu bio je “SPRSKA PRODUŽNA ŠKOLA”
Nova školska zgrada je počela sa izgradnjom 1952. godine a završena 1955. godine. To je školska zgrada u kojoj se i danas radi.
Školske 1956/1957. godine škola dobija svoj današnji naziv “ VUK KARADžIĆ”.

 

Vuk  Karadžić ( 1787-1864 )

Matična škola je imala i svoja izdvojena odeljenja u selima Borčane, Jelakce i Crveni koja su u međuvremenu zatvorena zbog nedovoljnog broja učenika. Našoj školi je pripadalo i izdvojeno odeljenje u Šaljskoj Bistrici koje je bilo nastanjeno pretežno albancima, a zbog poznate političke situacije škola danas nema pristup ovoj školi.
Izdvojena odeljenja pri matičnoj školi koja danas rade se u selima Vuča i Gornja Sočanica.

Školska zgrada 2005. godine

OPREMLjENOST ŠKOLE

 

Slikovit prikaz naše škole

Hol ( prizemlje)

Hol (prizemlje)

Hodnik (prizemlje)

Hodnik (prizemlje)

Hodnik (prvi sprat)

Hodnik (aneksni deo)

Školska biblioteka

Školska biblioteka se nalazi u aneksnom delu škole. Školske 2010-2011. godine biblioteka ima oko 150 članova, uglavnom učenika škole. Opremljenost biblioteke je na dobrom nivou. Biblioteka poseduje oko 5500 naslova ( knjige, lektire, časopisi za decu, slikovnice, enciklopedije, priručnike za učenike i nastavnike, romane…).

Školska biblioteka

Kabinet Informatike i računarstva (aneksni deo)

Učionica Likovne kulture (prvi sprat)

Učionica za matematiku (prvi sprat)

Učionica za Istoriju (prvi sprat)

Kabinet Fizike i Hemije (prvi sprat)

Fiskulturna sala (prvi sprat)

Nova fiskulturna sala (čije se upotreba još očekuje !)

Ove školske 2010/2011. godine školu pohađa oko 290 učenika od prvog do osmog razreda.  Nastava se obavlja i u izdvojenim odeljenjima Vuča i Gornja Sočanica.
Broj radnika angažovanih u ovoj školskoj godini je 50, od toga 36 radnika u nastavi i 14  vannastavnog osoblja.

Današnji izgled škole (2010.)Školski ulaz


Nova fiskulturna sala


Aneksni – dograđeni deo škole


Školska zgrada iz 1998. godine

U dvorištu škole postoji i muzej koji je posvećen Topličkom ustanku.