Mesto:Kladovo
Adresa:22. septembar br. 13
PTT:19320
Opština:Kladovo
Telefon:019/801-406
Školska uprava:Zaječar
Školski okrug:Borski
Direktor:Gordana Jovanović
Telefon direktora:019/801-406
Telefon sekretara:019/808-951
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://vukkladovo.nasaskola.rs/
Prvi e-mail:os.kladovo@gmail.com
Drugi e-mail:osnovnaskola@kladovonet.com
Facebook:
Kladovski kraj, Dunav, Đerdapska klisura bili su vekovima strateško mesto. Pohodili su ih Tračani, Rimljani, Sloveni, koji su u vreme Vizantije podigli na ovim prostorima Novigrad, a Turci su sagradili Fetislam.
Dostupna istorijska građa ne pruža podatke o obrazovnim ustanovama u naseljima Ključa pre oslobađanja od Turaka. Evlija Čelebija je u svom putopisu naveo da je u vreme Turske evidentirano 5 škola i 2 medrese. Te škole bile su namenjene isključivo muslimanskoj deci. Prve škole namenjene hrišćanskoj deci počele su da rade posle oslobađanja od Turaka.
Osnovna škola u Kladovu prvi put se pominje u Davidovićevom zabavniku iz 1835. godine. Prvi učitelj bio je Antonije Damnjanović. Škola je bila smeštena u privatnoj zgradi, a polaznici su bili muška deca. Od školske 1861/62. godine dečacima su se pridružile i devojčice u ženskoj školi.
Vremenom, škola je rasla i razvijala se menjajući svoj radni ambijent. Početkom 1962. godine dobila je novu zgradu. Negujući uspomenu na delo velikog Vuka Stefanovića Karadžića, koji je radio kao upravnik Carinarnice u Kladovu, osnovna škola je 1. januara 1965. godine ponela njegovo ime.
Sadašnji izgled zgrade vezuje se za 1980. godinu. Škola se nalazi u samom srcu grada. Osim u Kladovu (I – VIII razred), nastava se od I – IV razreda odvija u izdvojenim odeljenjima u Velikoj Vrbici, Maloj Vrbici, Kostolu, Davidovcu, Novom Sipu i Milutinovcu. Broj učenika je kulminaciju dostigao 1984/85. godine, kada je škola upisala 2019 učenika. Poslednjih godina XX veka, zbog migracije meštana u zapadni deo Evrope i „bele kuge“, koja je karakteristična za ovaj kraj, broj učenika je smanjen.
Danas, školske 2014/15. godine, nastavu pohađa oko 1000 učenika koje vaspitava preko 80 nastavnika i profesora. Pored njih, u školi rade: pedagog, psiholog, logoped, bibliotekar, medijatekar, informatičar i drugi saradnici. Zahvaljujući svima njima, naša škola je moderna ustanova, koja ima zavidnu reputaciju.
Poslednjih godina škola je u fazi obnavljanja i renoviranja: radni prostor se adekvatno oprema, nabavljaju se savremena nastavna sredstva, formirana su tri informatička kabineta, pronalaze sredstva za obnavljanje medijateke, biblioteke, mernih instrumenata za potrebe nastave fizike, hemijske laboratorije… Uprava škole čini sve da se učenici animiraju i zainteresuju za nastavu, ali se bavi i afirmisanjem pozitivnih vrednosti i čini se sve da škola bude mesto njihovog okupljanja i druženja. Preko svog učeničkog parlamenta učenici su uključeni u sve aktivnosti, kontinuirano se odvijaju sportska takmičenja, maturske večeri, ekskurzije… U školi uspešno rade hor, orkestar, sekcije mladih biologa, mladih fizičara, dramska, recitatorska, novinarska, više sportskih sekcija, đačka kuhinja i dr.
Sadržajan rad nastavnika i učenika u školi rezultira mnogobrojnim vrednim nagradama koje učenici osvajaju na takmičenjima iz znanja i veština. Škola je najponosnija na uspehe i nagrade sa republičkih takmičenja. Posebno smo ponosni što je procenat prolaznosti naših učenika na prijemnim ispitima za upis u srednje škole standardno iznad republičkog proseka.
Nova reforma obrazovanja podrazumeva i dodatno angažovanje nastavnika. Svi se u školi permanentno usavršavaju, usvajajući nove metode da bi odgovorili potrebama moderne škole. Lokalna zajedn ica izlazi školi u susret pomažući joj pri rešavanju raznih problema. Škola tradicionalno organizuje priredbe povodom Dana škole i Savinadana i učestvuje u svim akcijama lokalne zajednice.
Škola se uvek pokazivala uspešnom u organizaciji raznih takmičenja. Ovde se često okupljaju predstavnici osnovnih škola iz Zaječara, Negotina, Bora. Ranijih godina škola je bila domaćin Susreta drugarstva Vukovih đaka, Susreta Vukovih škola, Vukove porodice i drugih okupljanja osnovnoškolaca. Prijateljske veze održavaju se sa rumunskim školama iz Turn Severina, Oršave, Temišvara, naročito smo ponosni saradnjom sa školom iz  danskog grada Hileroda, koja traje od septembra 2001. godine.
Godinama smo bili ponosni na školski list „Vukovi đaci“ i mešoviti hor, koji je osvajao mnoga prestižna priznanja. Pored lista, škola je 1995. godine štampala monografiju Osnovna škola „Vuk Karadžić“ 1835 – 1995 (Žarko Milošević).
Kroz dugogodišnje postojanje škole mnogi uspešni nastavnici nesebično su delili svoje znanje sa onima koji su bili spremni da uče i znaju više, spremni da pobede prosečnost i prolaznost. Njihovi đaci su bili ili jesu uspešni lekari, sociolozi, filozofi, poslovni ljudi, časni i uvažavani, a neki su ih nasledili i u ovoj istoj školi idu njihovim stazama. Nije lako, ali je lepo raditi i živeti za ovu školu.