Mesto:Novi Sad
Adresa:Ulica VIII 2, Šangaj
PTT:21105
Opština:Novi Sad
Telefon:021/652-0142
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Ljubica Grubač
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.veljko-vlahovic.edu.rs
Prvi e-mail:osveljkovlahovic@mts.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Os-Veljko-Vlahovic/586187228203415?ref=br_rs

OSNOVNA ŠKOLA „VELjKO VLAHOVIƓ

Osnovna škola „Veljko Vlahović“ je najmanja škola u Novom Sadu. Nalazi se u malom gradskom naselju Šangaj, 4 kilometra udaljenom od grada. Škola se nalazi u industrijskoj zoni, između „Rafinerije“ i „Termoelektrane“. Zbog ovakvog položaja škole i naselja, naše zdravlje je ugroženo isparavanjima iz Rafinerije i Toplane, tako da nam je jako važna ekološka zaštita sredine. Naselje Šangaj i škola u njemu su, 1999. godine pretrpeli ogromna oštećenja za vreme NATO bombardovanja. Uništenja postrojenja rafinerije uslovilo je veliko ekološko zagađenje naše okoline.

Istorijat škole:
Prva školska odeljenja za učenike iz Šangaja otvorena su 1962. godine u zgradi današnje ambulante. Prvi učitelji koji su radili u Šangaju bili su Tinka Marticki, Radmila Novaković, Natalija Jeftić i Mladen Marticki.
Zgrada u kojoj se škola danas nalazi, sagrađena je 1969. godine kada je otvorila svoja vrata odeljenjima svih 8 razreda. Škola je u početku radila kao ogranak škole „Đura Daničić“ i imala 350 učenika, a nastava se odvijala u dve smene. U oktobru 1977. godine, naša škola se odvaja od škole „Đura Daničić“ i nastavlja rad kao samostalna Osnovna škola „Veljko Vlahović“. Prvi direktor je bio Čedomir Vujasinović. U školi je tada radilo 7 učitelja i 19 nastavnika. Učenici su pored redovnih predmeta učili i mađarski jezik i prvu pomoć i zaštitu, a od slobodnih aktivnosti postojale su: recitatorska, dramska, folklorna i muzička sekcija, mladi hemičari, fizičari, matematičari i tehničari; u sportskom društvu bila je fudbalska i gimnastičarska seckija i šah.
Te daleke 1977. godine naša školska fudbalska reprezentacija je bila prvak Jugoslavije. Imali smo tri prvaka u džudou koji su osvojili nekoliko zlatnih i srebrnih medalja na međunarodnim takmičenjima i školskim olimpijadama i prvakinju Balkana u plivanju leptir stilom. Učenici su tada išli na ekskurziju u pravcu Novi Sad, Bačka Topola, Subotica i Horgoš, zapisano je u Letopisu škole.
Dugogodišnji direktor škole u periodu, od 1984. do 2003. godine, bila je Miljka Jeftić. Za to vreme je mnogo uloženo u osavremenjavanje školske zgrade, opreme i infrastrukture. Od 2003. do 2014. godine, funkciju direktora škole obavljala je Nataša Vujanović Đumić. Trend razvoja i unapređenja, kako u materijalno tehničkom, tako i u vaspitno-obrazovnom i kulturološkom smislu, nastavlja se i u ovom periodu. Pored ulaganja u savremena nastavna sredstva i pomagala,školski nameštaj, klimatizaciju prostora, redovnog održavanja spoljne i unutrašnje fasade, izgled školskog dvorišta, mnogo energije i truda ulagano je u negovanje saradničkih odnosa sa brojnim institucijama, organizacijama i udruženjima, a sve s ciljem unapređenja života i rada škole.

Današnja škola:
Škola je površine oko 840 kvadratnih metara i u njoj je svega 8 učionica jer imamo samo po jedno odeljenje svakog razreda i ukupno 160 učenika. U nižim razredima je 73 učenika, a u višim 87. u svakom odeljenju je u proseku 20 učenika. S obzirom na činjenicu da smo mala škola, sva nastava se izvodi u prepodnevnoj smeni.
Za učenike koji imaju potrebu za dodatnom podrškom, u našoj školi postoji i jedno odeljenje ŠOSO “ „Milan Petrović““ .Organizovan je produženi boravak za decu nižih razreda.
Naša škola je jedina škola u gradu koja nema fiskulturnu salu. Kada je lepo vreme to nam i ne smeta jer nastavu fizičkog vaspitanja izvodimo u velikom i prostranom školskom dvorištu, ali kada je kišovito i hladno vreme nastava se mora odvijati u adaptiranoj učionici.
U školskom objektu pored učionica i administrativnih kancelarija, imamo i trpezariju, školsku kuhinju, školsku biblioteku koja broji oko 6 350 knjiga i kabinet za informatiku u kojem se nalazi 20 računara.
Možemo se pohavliti da smo jedina škola bez grafita!
Nastava u školi se izvodi na srpskom jeziku. Strani jezici koje deca uče u našoj školi su nemački i engleski jezik. Kao izborni predmet realizuje se nastava romskog jezika i nastava informatike za učenike 5, 6, 7. i 8. razreda.

Saradnja sa drugim školama

Naša škola tradicionalno sarađuje sa Osnovnom školom „“Vuk Karadžić““ iz Novog Sada, naručito zbog dvojnih odnosa nastavnika, koji uglavnom rade u obe škole i sa Osnovnom školom „“Veljko Petrović““ iz Begeča. Na lokalnom nivou najviše sarađujemo sa Domom zdravlja u naselju i vrtićem Duga u naselju. S obzirom da se nalazimo između dva velika gradska giganta Rafinerije i Toplane imamo dobru saradnju i sa ovim privrednim ustanovama. Pored toga, značajne su nam i donacije Rotari kluba i humanitarne organizacije Duga.