Место:Чортановци
Адреса:Вељка Влаховића 1
ПТТ:22326
Општина:Инђија
Телефон:022/580-009
Школска управа:Нови Сад
Школски округ:Сремски
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Основна школа
Сајт:
Први e-mail:sm.rdjcrna.@neobee.net
Други e-mail:
Facebook:
Насељено место Чортановци налазе се недалеко од реке Дунав и заузима простор на падинама Фрушке горе. Терен је валовит и испресецан долинама, подесан за гајење воћа и винове лозе, становници овог села баве се и земљорадњом али мање има земље која је подесна за гајење житарица.

Inače selo Čortanovci prvi put je zabeleženo u pisanim dokumentima 1702. godine kao naseobina. 
Škola u Čortanovcima je osnovana 1832. godine te godine izgrađena je još jedna zgrada sa jednom učionicom. Škola je bila četvororazredna do pred kraj II svetskog rata, tad je radilo i peto odeljenje. Nekoliko godina posle rata škola počinje da radi kao šestorazredna. 

Od septembra meseca 1963. g škola preratsta u osmogodiošnju školu. Pošto je postojeći prostor bio veoma mali, izgrađena je nova školslka zgrada sa 6 učionica. Ni ova zgrada nije mogla da zadovokji potrebe rada osmogodišnje škole, jer se u njoj radilo u tri smene, što je otežavalo rad na kompletnom vasoitanju i obrazovanju učenika, a nije se mogao realizovati ni program fizičkog vaspitanja i tehničkog obrazovanja. 

Zbog toga se ukazala potreba za proširenjem školskog prostora, u oktobru mesecu 1974.g dogradnjom novih prostorija škola je dobila još tri učionice, jedan kabinet za biologiju i hemiju, radionicu za tehničko obrazovanje, prostorije za đačku kuhinju i fiskulturnu salu.od te godine stvoreni su svi uslovi za uspešno obavljanje obrazovnog procesa u ovoj školi.Škola raspolaže sa jednom školskom zgradom u kojoj se odvija nastava i jednom školskom zgradom u kome je radilo odeljenje zabavišta.

Škola ima 10 učionica 1 kabinet i jednu radionicu za tehničko obrazovanje 1 fiskulturnu salu 1 đačku kuhinju, trpezariju, kancelarije za direktora, sekretara i pedagoga škole zbornicu za nastavnike, prostoriju za radnike na održavanju čistoće, 2 sporedne prostorije i 2 kupatila.Ukupna površina ove zgrade iznosi 2020. m2.

U školskoj 2004/2005 škola radi sa devet odeljenja od I – VIII razreda sa 197 učenika, 1 odeljenje zabavišta sa 14 polaznika i istureno odeljenje specijalne škole ‘’Anton Skala’’ iz stare Pazove sa 5 učenika od I – IV razreda.

Naša škola ima i učenika koji su bez roditeljskog staranja i o kojima vodi brigu centar za socijalni rad ‘’Dunav’’ iz Inđije, a smešteni su u hranitečljske porodice.Veći broj dece putuje autobusom u školu ili pešači.Za prevoz učenika putnika brine opština i škola.

Od prvog do osmog razreda svi predmeti su stručno zastupljeni i nastavu izvode 18 nastavnika.
U proteklom periodu škola je učestvovala na svim manifestacijama i takmičenjima organizovanim na nivou opštine.Naši učenici ostvarili su zapažena e rezultate na takmičenjima: likovnih radova, lingvistike, istorije, poljprivredne tehnike, sportskih aktivnosti itd… 

Škola je tek delimično opremljena kako po broju tako i povrstama nastavnih sredstava.Školska biblioteka raspolaže sa 5745 knjiga. U cilju informisanja okoline škola povremeno odrganizuje susrete tribine prezentacije uspešnog stavaralštva, gostovanja za učenike, roditelje i lokalnu sredinu.

Naši učenici su obuhvaćeni sredstvima informisanja opštine inđija – RTV i novine.

Materijalna sredstva za školu su obezbedili Ministarstvo prosvete republike srbije i opštine Inđija.
Neophodbno je više ulagati u opremu, nameštaj, nastavna sredstva.Nastava bi samim tim bila zanimljivija, očiglednija, imala uticaj na motivaciju za rad učenika.

Na taj bi smo način znatno uticali na podizanje kvaliteta obrazovno vaspitnog rada u našoj školi,.
Zbog hroničnog nedostatka sredstava škola ove godine plabniravodi računa i nabavlja potrošni materijal za nastavnike, obezbedi sredstva za higijenu, sitnije popravke, a za veće investicije obratili bi se opštini.