Место:Рашка
Адреса:Омладински центар 3
ПТТ:36350
Општина:Рашка
Телефон:036/736-026
Школска управа:Краљево
Школски округ:Рашки 1
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Основна школа
Сајт:http://www.osraska.nasaskola.rs
Први e-mail:raskaos@open.telekom.rs
Други e-mail:
Facebook:

ОШ „РАШКА“

 

Основна школа „Рашка“ у Рашки је једна однајстаријих школа у долини Ибра. Формирана је далеке 1855. године. Одлуком тадашњег Попечитељства просвештенија, када је школа из Склапнице – Студеница премештена у ђумручку варошицу Рашка.

На заједничкој седници својих већа 22. јула 1965. године СО Рашка доноси Одлуку о централизацији школа. На тај начин Основна школа у Рашки, која је школске 1960/61. године добила име „Иво Лола Рибар“, постала је матична школа-центар за 13 школа и одељења (Плешин, Транава, Боровиће, Панојевиће, Никољача, Рудница, Шипачина, Милатковиће, Тиоџе, Радошиће, Казновиће, Рвати и Беоци).

До 30.априла 1994. године школа је носила име „Иво Лола Рибар“, а Одлуком Скупштине општине Рашка, број 06-2-8/94, школа је добила назив „Рашка“.

Основна школа „Рашка“ се налази у ужем центру Рашке. У њеном непосредном окружењу  налазе се установе (образовне, културне, здравствене, верске, …) са којима школа има одличну сарадњу.

У свом саставу школа има једну осморазредну школу са 36 одељења, као и 4 издвојена одељења четвороразредних школа, Рвати, Милатковиће, Трнава, Плешин, где се настава изводи у по два комбинована одељења.

Настава у матичној школи изводи се у објекту изграђеном 1963. који окружује двориште са спортским тереном и зеленим површинама. Школа има преко 850 ученика у 36 одељења где наставу изводи 52 наставника који савесно и одговорно извршавају своје обавезе. Резултати рада виде се кроз успех ученика на пријемним испитима и многим такмичењима где традиционално имамо представнике и добре резултате на републичким такмичењима из скоро свих наставних области.