Mesto:Feketić
Adresa:Bratstva bb
PTT:24323
Opština:Mali Iđoš
Telefon:024/738-071
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.skolafeketic.edu.rs
Prvi e-mail:durkovic@stcable.net
Drugi e-mail:
Facebook:

ОСНОВНА ШКОЛА „NIKOLA ĐURKOVIĆ – FEKETIĆ

 

Место: Фекетић

Општина : Mali Iđoš

 

Адреса:  Братства бб

              24323 Фекетић

 

Телефон: 024/ 738 – 071

Телефакс: 024/ 738 – 071

е-маил: дурковиц@стцабле.нет

Wеб :  www.сколафекетиц.еду.рс  

 

Прва школа је почела да ради 1785. године. У најновију зграду смо се уселили 1979. године. Настава се одржава на српском и мађарском језику. Школи се одвија настава и за ученике ометене у развоју са посебном потребама. У школи се одвија кабинетска настава за више разреде, а часови физичког васпитања се одржавају у велелепој спортској хали. Сваке године се организује 6 приредби за ученике и грађане Фекетића, који су изузетно популарни због садржаја, а окупља се велики број посетилаца.

 

ДИРЕКТОР

 

Име и презиме: Бела Бојтош

Телефон: 024/ 738 – 537

е-маил: дурковиц@стцабле.цо.yу

 

Биографија:

Родио се 24. 06. 1955. године у Фекетићу. Основну школу је завршио у Фекетићу, Гимназију у Бачкој Тополи. Дипломирао је на ПМФ- у, смер географија, у Новом Саду.

 

ШКОЛСКИ ОДБОР:

 

председник школског одбора: Карољ Пал

телефон: 063/ 833 396 6

е-маил:  палкарољ@типпнет.цо.yу

остали чланови школског одбора: Халгато Шандор, Халгато Имре, Тамаш Маријана, Турчиновић Јасмина, Баљак Илинка, Ороси Шандор, Клаћ Владимир и Тушуп Славко.

 

Језичка структура:

Наставни језици: српски i mađarski jezik

Материњи језик са елементима националне културе:  –

Страни језици: немачки и енглески језик

 
ОСТАЛИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

 

школе у земљи са којима сарађује:

  • ОШ „Ади Ендре“ Мали Иђош,  

  • ОШ „Вук Караџић“ Ловћенац, 

  • ОШ „Вук Караџић“ Криваја,

  • ОШ „Никола Тесла“  Б. Топола,

  • ОШ “ Чаки Лајош“ Б. Топола

школе у иностранству са којима сарађује:

  • Реформатска основна школа, Кунхеђеш, Мађарска

  • ОШ „Габор Арон“, Кочер, Мађарска

Програми и пројекти у току:

 

  • Куп толеранције

 

 

Специфичности:

Иако се у нашој школи одвија настава на српском и мађарском језијку, национални састав је веома разнолик. У школи се држи реформатска, православна и католичка верска настава. Ово посебно истичемо због веома толерантне атмосфере у школи.