Mesto:Veternik
Adresa:Kralja Aleksandra 38
PTT:21203
Opština:Novi Sad
Telefon:021/823-123
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Mitić Teodora
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osmihajlopupin.edu.rs
Prvi e-mail:osmihajlopupin@neobee.net
Drugi e-mail:
Facebook:

Prilikom proboja Solunskog fronta, 15. septembra 1918. god. počeo je napad na planinski masiv Veternik u Makedoniji.U toj teškoj borbi i usled ranjavanja, veliki broj doborvoljaca sa područja cele Jugoslavije je oslepeo. Posle bitke, svi slepi ratni vojni invalidi su okupljeni u Zavodu u Zemunu radi rehabilitacije i radnog osposobljavanja za život. Već u početku boravka u Zavodu, pokrenuto je pitanje njihove kolonizacije, i dogovor koji je usledio uslovio je privremeno naseljavanje 1919. god. zgrade veleposeda grofa Koteka, na pustari Novi Majur, 7 km zapadno od Novog Sada. Naseljavanje je pokrenuo Veljko Radmanović, koji se zbog toga smatra osnivačem naselja Veternik. U periodu od 1923-1925. godine, 37 slepih ratnih vojnih invalida sa svojim porodicama, privremeno naseljavaju pustaru Novi Majur, tako da se 1923. god. smatra godinom nastanka Veternika. U prvoj godini naseljenja, deca sa Pustare pohađala su osnovnu školu u starom Futogu. U 1924. god. postavljena je prva učiteljica škole Jelisaveta Marić koju je već naredne godine nasledila Milica Vukajlović, premestivši se iz Gložana u Novi Veternik, kako se već tada preimenovala pustara Novi Majur. Zbog nedovoljnog broja đaka, škola nije radila školske 1924/25. godine. Učiteljica Milica Vukajlović vodila je školu u jednom odeljenju od prvog do četvrtog razreda. Proširenjem Veternika i povećanjem broja školske dece, u samom naselju se osposobljava zgrada, koja je bila u posedu grofa Koteka i u kojoj se nastava održava od prvog do četvrtog razreda. Sadašnja OŠ „Mihajlo Pupin“ građena je u tri etape.

U februaru 1966. godine, počela je sa radom kao samostalna osnovna škola „Mihajlo Pupin“. Ubrzo se pokazalo da postojeća zgrada nije bila u mogućnosti da primi veliki broj đaka pa se krenulo sa izgradnjom spratnog dela zgrade, koji je pušten u rad 1968. god. Zbog nedostatka sale, časovi za fizičko su održavani u učionici pa je zbog toga došlo do izgradnje fiskulturne sale, koja je puštena u rad 1970. god. Polovinom osamdesetih godina, broj dece se sve više povećavao, pa je rastao i broj odeljenja.

Devedesetih godina, zbog ratnih dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije, naselje Veternik naseljava veliki broj izbeglih i prognanih ljudi, pa sa tim i osnovna škola „Mihajlo Pupin“ postaje pretesna za svu pridošlu decu. Sredinom 2009. god. pušten je u rad i nadograđeni deo u školi, u kojem postoji određeni broj učionica, kabineta i kancelarija za zaposlene. Danas školu pohađa oko 1000 učenika i nastava se održava u dve smene.