Mesto:Jabukovac
Adresa:Ćirila i Metodija 23
PTT:19304
Opština:Negotin
Telefon:019/558-003
Školska uprava:Zaječar
Školski okrug:Borski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osjabukovac.edu.rs
Prvi e-mail:osjjzmaj@verat.net
Drugi e-mail:
Facebook:

Основна школаЈован Јовановић Змају Јабуковцу основана је давне 1846. године и спада у ред најстаријих основних школа у општини Неготин. Више од век и по рада на образовању и васпитању младих генерација вредно је помена. Први учитељ био је Александар Секулић. У својој дугој историји ова просветна установа пролазила је кроз тешке временске периоде, имала је своје успоне и падове, делећи судбину свога народа и својих Јабуковчана, што је подробно описано у монографији која је објављена поводом прославе јубилеја – 150 година постојања и рада школе.

 

               Ime “Jovan Jovanović Zmaj” naša škola nosi od 1997. godine, kada je promenjen raniji naziv “25. maj”. Tada je ustanovljen i novi Dan škole – 2. jun.  

        Делатност школе је предшколско и основно образовање и васпитање. Реализацијом наставног плана и програма школа остварује своје циљеве и задатке.  

              Основна школа “Јован Јовановић Змај” обавља образовно-васпитну делатност у матичној школи у Јабуковцу и подручним четвороразредним одељењима у селу Вратна и реону Циганско Гробље. Ученици В – ВИИИ разреда, који живе у Вратни, до школе у Јабуковцу користе аутобуски превоз (5 км), са реона Циганско Гробље ученици се превозе “Ладом Нивом” (18 км), а са реона Појана Лунга и Ђалу Замни комби-возилом (по 7 км).

 

              Природно окружење и друштвена средина Јабуковца, као и Вратне и Циганског Гробља, где се налазе подручна одељења ове школе, пружају добре услове за реализацију образовноваспитних задатака. Школа има традиционално добру сарадњу са месним заједницама Јабуковац и Вратна, уз укључивање родитеља и других сарадника у активности школе.

 

               Школа ради у три објекта. Зграда матичне школе стара је 43 године и павиљонског је типа, са мокрим чвором и централним грејањем. Школа има електричну, телефонску и водоводно-канализациону инсталацију. Поред школске зграде, матична школа има и следеће објекте: кухињу са трпезаријом и позорницом за школске приредбе, школску радионицу, котларницу, надстрешницу за огрев, магацински простор и гаражу.

 

             Сви напред наведени школски објекти изграђени су задњих деценија уз помоћ шире друштвене заједнице, али највише захваљујући ангажовању Месне заједнице Јабуковац, средствима самодоприноса, добровољним прилозима и добровољним радом Јабуковчана.

 

                 Школски објекти подручних одељења у Вратни и на Циганском Гробљу, као и бившег подручног одељења на Појана Лунги изграђени су у исто време кад и матична школа. Задњих година су реновирани и пружају изванредне услове за образовно-васпитни рад. Укупна површина школских објеката матичне школе и издвојених одељења износи 1980 м2.

 

      

              У згради матичне школе у Јабуковцу налазе се следеће просторије: специјализована учионица за предшколску наставу, учионице за разредну наставу, кабинети за предметну наставу, фискултурна сала, библиотека са преко 3000 књига и часописа и медијатека, која располаже великим бројем савремених аудиовизуелних и других наставних средстава. У медијатеци су смештени и рачунари па се ова просторија користи и као мултимедијална
u
чионица.

               Поред текућих поправки и одржавања школских објеката и опреме, сваке године велику пажњу посвећујемо инвестиционим радовима у школи. Иако скромна, средства из буџета локалне самоуправе рационално користимо. С поносом истичемо завршетак изградње надстрешнице за огрев (димеија 10 м x 8 м x 4 м) у матичној школи у Јабуковцу, 2007. године захваљујући средствима општине Неготин, као и залагању и раду радника школе и великој помоћи родитеља и јабуковачких ловаца. Заједничким снагама смо пре неколико година изградили шупу за дрва у школи на Циганском Гробљу. Нову школску 2008/2009. годину школа у Вратни дочекала је са изграђеним мокрим чвором, реновираном кухињом и “умивена” новим фасадним бојама, што је такође пример добре сарадње школе, родитеља и локалне заједнице (општине, месне заједнице) на стварању што бољих услова за рад школе. У матичној школи у Јабуковцу, на почетку нове школске године, ученике су “дочекале” новоизграђене свлачионице у холу поред фискултурне сале и пастелно офарбани ходници и холови, а све то захваљујући средствима из општинског буџета и помоћи споора, уз добру организацију посла.

 

           Да би образовно-васпитни рад у школи био што успешнији и ефикаснији, неопходно је да школа буде адекватно опремљена училима и савременим наставним средствима. Наша школа је била међу првим сеоским школама која је имала опремљен кабинет информатике рачунарима. Донацијама и коришћењем сопствених средстава, задњих година набављена су нова аудио-визуела средства, фотокопирни апарат, рачунари са пратећом опремом (скенери, штампачи), школски намештај и спортска опрема. Акваријуми с егзотичним врстама рибица само употпуњују слику. Понос наше школе је и разгласна станица, која већ годинама успешно функционише.

 

              У 2008. години набављени су: лаптоп рачунар и видео-пројектор, синтисајзер, струњаче и лопте, мерни инструменти за наставу физике, одређене хемикалије за наставу хемије, биолошки препарати, глобус и географске карте, радио-ЦД-касетофон, зидне слике, као и књиге за школску библиотеку. Ове године решили смо и проблем озвучења за школске приредбе и прославе. Наиме, општина Неготин обезбедила је средства за куповину озвучења које ће заједнички користити наша школа и АКУД “Флоричика” Јабуковац.

 

 

              Естетском уређењу школе и њене околине поклања се изузетна пажња. Одржавање зелених површина и нега цвећа стална је брига  помоћно-техничког особља, али и ученика школе. Школа поседује сопствени воћњак и пчелињак, а добијени производи се користе у ђачкој кухињи.