Mesto:Vreoci
Adresa:2. oktobra broj 8
PTT:11560
Opština:Lazarevac
Telefon:011/814-4008
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.disavreoci.znanje.info
Prvi e-mail:
Drugi e-mail:
Facebook: