Mesto:Beograd
Adresa:Učiteljska 58
PTT:11050
Opština:Zvezdara
Telefon:2884265
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Manuela Ilić
Telefon direktora:011/288-71-74
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.oscirilo.edu.rs
Prvi e-mail:cirilim@infosky.net
Drugi e-mail:
Facebook:

Početkom XX veka, na teritoriji današnje opštine Zvezdara, koja se u to vreme zvala Vračarsko polje, postojale su samo 4 osnovne škole, od čeka 3 seoske – ona u Mirjevu, u Velikom Mokrom lugu i Malom Mokrom lugu, a samo jedna je pripadala gradskom jezgru. To je bila Osnovna škola „Filip Višnjić“, podignuta 1909. godine.
Kako se ovaj kraj, od Đerma prema Malom M okrom lugu, ubrzano naseljava porodicama industrijskih radnika, ubrzo se nameće potreba otvaranja nove škole.
Školske1927/28. godine Ministarstvo prosvete donosi rešenje kojim se na Vračarskom polju otvaraju dva kombinovana odeljenja četvorogodišnje osnovne škole, a anastava se izvodi u četiri u tu svrhu iznajmljene private kuće. To su bile „Žickova kafana“ u ulici Živka Davidovića (zgrada još postoji), kuća u ulici Ljube Davidovića 49, kuća u Bulevaru kralja Aleksandra 340 (koje više nema), a četvrta je bila u ulici Voje Veljkovića 2, u kojoj je u posleratnom periodu, sve do osamdesetih, bila kafana „Duga“, kasnije nazvana „Orfej“ .