Mesto:Sivac
Adresa:Maršala Tita 271
PTT:25223
Opština:Kula
Telefon:025/711-049
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Zapadnobački
Direktor:Ferenc Lendak
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.20oktobarsivac.net
Prvi e-mail:os20oktobar1@open.telekom.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/groups/43013811362/?fref=ts

Istorijat

sivacOsnovna škola „20. oktobar“ u Sivcu, od 1976. godine radi kao integrisana škola od dve nezavisne mesne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ (1972) i „Petar Petrović Njegoš“ (1971). To ukazuje na činjenicu da se radi u specifičnim uslovima, odnosno u dve školske zgrade međusobno udaljene oko 2 kilometra.

Školu pohađa oko 650 učenika, mada je kapacitet ove dve školske zgrade mnogo veći. Viši razredi (od petog do osmog) pohađaju nastavu samo pre podne, dok niži (od prvog do četvrtog) u obe smene. Dve smene u obe zgrade, a različita odeljenja, u mnogo čemu otežavaju rad nastavnika, kao i njihove međusobne kontakte.

Nastava se izvodi u po tri ili četiri odeljenja svakog razreda, od prvog do osmog razreda, na srpskom jeziku.

U sklopu obe zgrade nalaze se fiskulturne sale kao i sportski tereni.
Pored ove dve školske zdrade, u sklopu škole je i mali školski objekat (samo jedna učionica) u naselju, odnosno izletničkom mestu Mali Stapar, udaljenom od Sivca oko 5 kilometara. Ova mala školska zgrada se više ne koristi u nastavi, ali je u okviru njenog dvorišta relativno veliki voćnjak, koji se koristi u izbornoj nastavi voćarstva i kao prostor otvoren za likovne kolonije, a nekada i logorovanje učenika. Lep, zdrav ali trenutno nedovoljno iskorišćen prostor.
Snage škole

Najveća snaga za kvalitetan rad i razvoj škole je stručno nastavno osoblje, koje se stalno usavršava kroz planirane seminare koji im omogućavaju da osavremene nastavu. No, ono što veoma znači za savremen razvoj su dve moderno osposobljene informatičke učionice (od po 25 umreženih računara u obe školske zgrade). Izborna nastava informatike i računarstva se odvija od petog do osmog  razreda. Za rad na računaru obučen je i jedan deo nastavnog osoblja (20 radnika).
Dobra saradnja sa Mesnom zajednicom Sivac i lokalnom samoupravom mora se spomenuti u navođenju snaga bez kojih škola ne bi bila to što jeste.
Resursi unutar škole

 zaposleni od 46 zaposlenih u nastavi, 22 nastavnika je obučeno za metodu aktivnog učenja, 20 nastavnika je obučeno za rad na računaru, 4 nastavnika je obučeno za primenu metode čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja. Škola ima stručne saradnike pedagoga i psihologa.
– prostor  U obe školske zgrade postoje biblioteke, računarske učionice sa internetom, fiskulturne sale kao i kabineti za predmetnu nastavu i kuhinje sa trpezarijom za učenike.
Misija škole

Unaprediti kvalitet komunikacije i razvoj učeničkih potencijala kroz različite nastavne i vannastavne aktivnosti.
Vizija škole

Želimo da postanemo škola u kojoj će se uzajamno poštovati svi njeni akteri i svi aktivno učestvovati u stvaranju pozitivne klime u školi.
Utvrđeni prioriteti

1.  Poboljšanje kvaliteta nastave

2.  Unaprediti komunikaciju izmedu svih učesnika obrazovno-vaspitnog procesa

3.  Novim vannastavnim aktivnostima motivisati učenike za kvalitetnije provođenje vremena u školi i van nje.