Mesto:Beograd
Adresa:Vatroslava Jagića 5
PTT:11050
Opština:Zvezdara
Telefon:2452561
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Lazarević Aleksandra
Telefon direktora:011 3086445
Telefon sekretara:011 2452561
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:http://www.vladimirdjordjevic.edu.rs
Prvi e-mail:oms.vldj@mts.rs
Drugi e-mail:direktor@vladimirdjordjevic.edu.rs
Facebook:https://www.facebook.com/omsdjordjevic/

O ŠKOLI

Muzička prosveta je primarna delatnost naše škole koja traje od 1948. g. Pored muzičke prosvetne delatnosti u školi postoji i koncertna delatnost koja nosi naziv „Ponedeljkom u Đorđeviću„. U okviru tog serijala na koncertima čiji je stalni termin poslednji ponedeljak u mesecu eminentni muzičari daruju svoje stvaralaštvo. Rad škole usklađen je prema obavezama učenika u redovnim školama.
Dva puta nedeljno – instrument (u nižim razredima čas traje 30 min., a u starijim 45.min.) Dva puta nedeljno – solfeđo (čas traje 45 min.)
U toku školovanja učenici dobijaju još jedan predmet – orkestar ili hor, ili kamerna muzika.

Vladimir R. Đorđević je rođen 02.12.1869.god u Brestovcu kod Zaječara, u svešteničkoj porodici, preminuo je 22.04.1938.god. u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Aleksincu, a Učiteljsku školu u Nišu, odakle je od 1893.god. nastavio da studira nauku o harmoniji na Konzervatorijumu u Beču kod profesora Roberta Foksa. Od 1901.god. kod profesora Šebora u Pragu pohađao je kurs instrumentacije. Kao učitelj i muzički pedagog radio je u Aleksincu, Pirotu, Vranju, Valjevu, Jagodini. 1912. godine dolazi u Beograd, gde je sve do svoje penzije 1924.god. radio kao gimnazijski profesor i kao honorarni predavač teorije muzike i harmonije u muzičkoj školi „Kornelije Stanković“ .