Mesto:Aleksinac
Adresa:Stanka Milosavljevića 9
PTT:18220
Opština:Aleksinac
Telefon:800748
Školska uprava:Niš
Školski okrug:Nišavski
Direktor:Marko Jelenić
Telefon direktora:018 800748
Telefon sekretara:018 800748
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:https://www.muzickaaleksinac.edu.rs/
Prvi e-mail:ms.aleksinac@mts.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/omsaleksinac

 

Osnovna muzička škola „Vladimir Đorđević“ je počela sa radom školske 1966/67. u okviru Radničkog univerziteta a u saradnji sa muzičkom školom „Jovan Bandur“ iz Pančeva. Nastava se odvijala na tri odseka, i to za harmoniku, klavir i gitaru.

Prvi kolektivNastavni kadar te prve školske godine činila su najpre tri nastavnika: Jovica Gavrilović, Tomislav Bratić i Mirjana Gavrilović, a od 1969. godine i Živadin Živković i Miodrag Radosavljević.

Škola je finansirana jednom trećinom od strane roditelja, a ostalo sredstvima SO Aleksinac. Odlukom SO Aleksinac, 1973. godine škola dobija dozvolu za samostalni rad i nastavlja da radi kao posebna jedinica Radničkog univerziteta u čijim je prostorijama i počela sa radom.

Nakon rušenja prostorija starog RU i bioskopa „Sloboda“ škola dobija prostorije u okviru nove zgrade Centra za kulturu i umetnost  u kojima škola i danas radi.

Transformacijom Radničkog univerziteta 1991. godine formira se OŠ „Vladimir Đorđević“ u kojoj nastavljaju da rade svi oblici obrazovanja dotadašnjeg RU, a među njima i osnovno muzičko obrazovanje. Iako je to bilo privremeno rešenje, ovakav status škole je zadržala sve do 2006. godine, kada je, nakon višegodišnjeg permanentnog zalaganja, zvanično formirana muzička škola kao samostalna institucija pod nazivom Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje “Vladimir Đorđević”, Aleksinac.

Od školske 2006./07.godine Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje radi kao samostalna ustanova (Rešenje Trgovinskog suda u Nišu br.Fi 108/06 od 27.10.2006). Školske 2008/2009.godine, Škola je dobila rešenje o verifikaciji(br.610-00-217/2008-07 od 12.09.2008.god.).

Na osnovu Odluke Školskog odbora br.74/09 od 25.02.2009.god. i Rešenja Ministarstva prosvete br.610-00-135/2009-07 od 26.03.2009.god. o saglasnosti    na   odluku   o   promeni   naziva,  Škola  za  osnovno Muzičko obrazovanje „Vladimir Đorđević“ u Aleksincu, menja  naziv u Osnovna muzička škola „Vladimir Đorđević“ u Aleksincu.

           Od 01.09.2009.god.počelo je sa radom izdvojeno odeljenje u Ražnju a na osnovu odluke Školskog odbora br.66/08 od 07.04.2008. i Rešenja Ministarstva prosvete br.022-05-116/2008-07 od 19.11.2008.godine.

Školske 2015/16.godine otvareno je još jedno izdvojeno odeljenje u Soko Banji na osnovu rešenja o verifikaciji izdvojenog odeljenja br.610-00-214/2014-07 od 15.10.2014. Izdvojeno odeljenje Škole je upisano u sudski registar 06.05.2015. rešenjem Privrednog suda u Nišu br.fi.71/2015.godine. Odeljenje radi u prostorijama OŠ „Mitropolit Mihailo“.