Mesto:Aleksinac
Adresa:Stanka Milosavljevića 9
PTT:18220
Opština:Aleksinac
Telefon:800748
Školska uprava:Niš
Školski okrug:Nišavski
Direktor:Mr Marko Jelenić
Telefon direktora:018 800748
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:http://muzickaaleksinac.wordpress.com
Prvi e-mail:ms.aleksinac@open.telekom.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/omsaleksinac

 

Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Vladimir Đorđević“ je počela sa radom školske 1966/67. u okviru Radničkog univerziteta, kao istureno odeljenje muzičke škole „Jovan Bandur“ iz Pančeva. Nastava se odvijala na tri odseka, i to za harmoniku, klavir i gitaru. Nastavni kadar te prve školske godine činila su najpre tri nastavnika: Jovica Gavrilović, Tomislav Bratić i Mirjana Gavrilović, a od 1969. godine i Živadin Živković i Miodrag Radosavljević. Škola je finansirana jednom trećinom od strane roditelja, a ostalo sredstvima SO Aleksinac. Odlukom SO Aleksinac, 1973. godine škola dobija dozvolu za samostalni rad i nastavlja da radi kao posebna jedinica Radničkog univerziteta u čijim je prostorijama i počela sa radom. Prostorije bioskopa su kasnije srušene pa škola dobija nove prostorije u okviru nove zgrade Centra za kulturu i umetnost koje su namenski građene, u kojima škola i danas radi. Transformacijom Radničkog univerziteta 1991. godine formira se OŠ „Vladimir Đorđević“ u kojoj nastavljaju da rade svi oblici obrazovanja dotadašnjeg RU, a među njima i osnovno muzičko obrazovanje. Iako je to bilo privremeno rešenje, ovakav status škole je zadržala sve do 2006. godine, kada je, nakon višegodišnjeg permanentnog zalaganja, zvanično formirana muzička škola kao samostalna institucija pod nazivom Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje “Vladimir Đorđević”, Aleksinac.

ZgradaŠkola od svog nastanka beleži stalni porast polaznika. Zbog interesovanja za instrumente koji nisu prvobitno bili zastupljeni, kao neophodnost za širenje i razvoj škole ukazala se potreba za otvaranje novih odseka pa se tako 1989. godine otvara duvački odsek i to sa nastavom klarineta a od 1995. godine uvodi se i odsek za flautu i solo pevanje. 1997. godine sa radom počinje i gudački odsek za sada zastupljen sa jednom klasom violine. Danas se u školi izvodi nastava na sledećim odsecima:

  • Harmonika
  • Klavir
  • Violina
  • Gitara
  • Klarinet
  • Flauta
  • Solo pevanje

Stručni kadar škole čini 25 nastavnika pretežno odgovarajuće stručne spreme koji su uključeni u razne oblike stručnog usavršavanja tipa seminara, praćenje stručne literature i u vidu postdiplomskih studija. O visokoj stručnosti nastavnog plana govori činjenica da među bivšim i sadašnjim nastavnicima, nekadašnjim đacima škole, ima preko 80 istaknutih pedagoga koji rade širom Srbije, među njima i univerzitetskih profesora i vrsnih instrumentalista sa kojima neprekidna saranja i kontakt doprinose unapređenju nastavnog procesa.

UlazNastava se odvija u tri smene a prostorije škole su na raspolaganju učenicima i za vežbanje u vreme kada se nastava ne izvodi. Škola i Centar za kulturu i umetnost zajednički koriste svečanu salu u kojoj učenici i nastavnici priređuju koncerte, interne časove kao i konceri povodom poseta brojnih istaknutih instrumentalista i kamernih sastava. U istom prostoru nasši učenici često nastupaju pri otvaranju likovnih i drugih izložbi, književnih večeri i brojnih prilika sličnog tipa. saradnja škole je intezivna i sa svim drugim institucijama lokalnog nivoa, radiom i televizijom, predškolskom ustanovom, Skupštinom opštine Aleksinac a naročito osnovnim školama na teritoriji opštine koja se ogleda u promotivnim koncertima na ustupljenim časovima što doprinosi opštem širenju muzičke kulture čitave sredine. Tradicija saradnje i otvorenosti neguje se u školi dugi niz godina pa je tako kao važan kulturni i društveni element muzička škola 1983. godine učestvovala u bratimljenju grada Aleksinca sa gradom Zagorjem ob Savi u Sloveniji dajući svoj doprinos serijom koncerata u toj sredini. Ta saradnja će u skorijoj budućnosti ponovo oživeti.

ZgradaO veoma dinamičnom nastavnom procesu i takmičarskom duhu koji je ovladaoškolom još u prvom godinom rada svedoče brojne nagrade i priznanja učenika. Počev od 1972. godine škola redovno učestvuje na svim takmičenjima u organizaciji Republike i to sa zapaženim rezultatima. Pobrojati sve nagrade, priznanja i pohvale gotovo je nemoguće.

Posebne zasluge za osnivanje i rad muzičke škole pripadaju Slavoljubu Matejiću bivšem direktoru Radničkog univerziteta u Aleksincu. Vredno je napomenuti da su mnogi profesori i učenici bili osnivači i izvođači u našim orkestrima i ansamblima. Nabrojaćemo neke: “ Vedri zvuci”, Tamburaški orkestar “Neven”, “Smeh i suza”, Gradski hor, Crkveni hor. Muzička škola je dala nesebičan doprinos razvoju kulture Opštine Aleksinac i u svim svečanim prilikama i programskim aktivnostima određenih institucija iz oblasti kulture, pomagala je i oplemenjivala njihove programe muzikom: CZK, Biblioteka, Književni klub, Crveni krst itd.

 

Info:

Direktor i sekretarijat: 018 800-748
Nastavnička zbornica: 018 800-749
Fax: 018 800-748