Mesto:Beograd
Adresa:Senjačka 31
PTT:11000
Opština:Savski venac
Telefon:3692733
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Đorđe Milošević
Telefon direktora:011 3692672
Telefon sekretara:011 3692672
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:http://www.binicki.edu.rs
Prvi e-mail:skola@binicki.edu.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/binicki.rs/

Počeci Muzičke škole „Stanislav Binički“ datiraju iz 1948. godine, kada je grupa ljubitelja muzike pokrenula muzički tečaj pri Domu kulture Sedmog rejona u Beogradu. Četiri godine kasnije, tečaj biva formalno organizovan u muzičku školu i dobija prostorije u nekada privatnoj zgradi u Senjačkoj ulici, gde se i danas nalazi.

Škola je te 1952. godine imala samo tri klase: klavir, violinu i harmoniku, a već školske 1954/55. završava je prva generacija učenika. Godina 1968. označava prekretnicu; tada se prostor delovanja širi na Novi Beograd, u kojem muzički život do tada nije postojao. Kroz jedan od pionirskih poduhvata te vrste u Beogradu otvorena su dva odeljenja: u blizini zgrade opštine Novi Beograd preduzeće „Energoprojekt“ ustupilo je školi montažnu baraku, a drugi objekat sličnog tipa podignut je u Ulici Jurija Gagarina, u Bloku 63. Oba odeljenja i danas, više od 40 godina kasnije, funkcionišu u neodgovarajućim uslovima, ali to zaposlene i učenike ne sprečava da pružaju svoj maksimum i postižu izuzetno dobre rezultate.

Danas u školi radi više od 50 klasa individualne nastave, 8 klasa teoretskih predmeta, hor, kao i 2 orkestra – gudački i harmonikaški. Učenici mogu steći osnovno muzičko obrazovanje koje obuhvata veliki broj instrumenata: klavir, violinu, violončelo, kontrabas, harmoniku, gitaru, flautu, klarinet, udaraljke, kao i solo pevanje.

Svake godine škola održava i interno takmičenje iz svih instrumenata i teoretskih predmeta, a za dan škole, koji se obeležava u maju, organizuje se nekoliko koncerata, na kojima učestvuju skoro svi učenici i zaposleni. Vrhunac proslave predstavljaju koncert u sali Beogradske filharmonije, kao i koncert profesora škole.

U cilju širenja svesti o ulozi muzike u kulturnom životu društva, Muzička škola „Stanislav Binički“ ostvaruje i redovnu saradnju sa Bibliotekom „Isidora Sekulić“. Saradnja dve kuće često se odvija u formi zajedničkog učestovanja na raznim manifestacijama, s ciljem da se ispuni misija negovanja interesovanja za umetnost i muziku kod najmlađih generacija. Sve što zaposleni u školi nepestano rade vezano je za njihovu želju da polaznicima škole obogate detinjstvo i ispune ga trenucima koje će s radošću pamtiti i koji će ih pratiti čitav život.