Место:Кладово
Адреса:22.септембар, бр.13
ПТТ:19320
Општина:Кладово
Телефон:019/808-068
Школска управа:Зајечар
Школски округ:Борски
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:019/808-068
Тип школе:Основна музичка школа
Сајт:http://www.omskonstantinbabic.edu.rs
Први e-mail:muzicka.kladovo@gmail.com
Други e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/omskonstantinbabic.kladovo?fref=ts

izgleg skoleНаша школа је почела са радом септембра 1969.године, када су одржани пријемни испити за упис у ново отворено одељење ниже музичке школе из Зајечара при Радничком универзитету у Кладову. Од 1976. године до 1998. године школа ради у саставу Основне школе “Вук Караџић” у Кладову. Од 1998. године основана је школа за основно музичко образовање у Кладову. Школа је регистрована за обављање делатности основног музичког образовања. Да би 2002. године Министарство просвете одељење у Нишу дало позитиван Извештај о испуњености услова за рад ОМШ “Константин Бабић” у Кладову и Издвојеном одељењу у Брзој Паланци.
Својим радом шлола доживљава свој стални напредак и наставак своје културне мисије од велике вредности и значаја. Основна музичка школа наставни процес остварује у просторијама ОШ “Вук Караџић” у Кладову  (матична школа), као и у просторијама ОШ “Стефанија Михајловић” у Брзој Паланци (издвојено одељење).
Школску 2014/2015 уписало је 177 ученика.
На почетку сваке школске године број уписаних ученика у просеку је исти. Можемо се похвалити да се већ неколико година уназад повећава број уписаних и смањује број оних који напуштају школовање. Разлог томе је свакако организација наставе као и позитивна клима и изражен оптимизам младог наставног кадра.
Настава је организована на 5 одсека: клавир, хармоника, гитара, виолина и труба. Поред одсека клавира који има пет и по класа, сви остали одсеци су са по једном класом.
Својим радом школа доживљава стални напредак и наставак своје културне мисије од велике вредности.