Mesto:Kladovo
Adresa:22.septembar, br.13
PTT:19320
Opština:Kladovo
Telefon:019/808-068
Školska uprava:Zaječar
Školski okrug:Borski
Direktor:Vanja Zlatković
Telefon direktora:019 808068
Telefon sekretara:019/808-068
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:http://www.omskonstantinbabic.edu.rs/
Prvi e-mail:muzicka.kladovo@gmail.com
Drugi e-mail:fortisima@yahoo.com
Facebook:https://www.facebook.com/omskonstantinbabic.kladovo?fref=ts

Naša škola je počela sa radom septembra 1969.godine, kada su održani prijemni ispiti za upis u novo otvoreno odeljenje niže muzičke škole iz Zaječara pri Radničkom univerzitetu u Kladovu. Od 1976. godine do 1998. godine škola radi u sastavu Osnovne škole “Vuk Karadžić” u Kladovu. Od 1998. godine osnovana je škola za osnovno muzičko obrazovanje u Kladovu. Škola je registrovana za obavljanje delatnosti osnovnog muzičkog obrazovanja. Da bi 2002. godine Ministarstvo prosvete odeljenje u Nišu dalo pozitivan Izveštaj o ispunjenosti uslova za rad OMŠ “Konstantin Babić” u Kladovu i Izdvojenom odeljenju u Brzoj Palanci.
Svojim radom šlola doživljava svoj stalni napredak i nastavak svoje kulturne misije od velike vrednosti i značaja. Osnovna muzička škola nastavni proces ostvaruje u prostorijama OŠ “Vuk Karadžić” u Kladovu  (matična škola), kao i u prostorijama OŠ “Stefanija Mihajlović” u Brzoj Palanci (izdvojeno odeljenje).
Školsku 2014/2015 upisalo je 177 učenika.
Na početku svake školske godine broj upisanih učenika u proseku je isti. Možemo se pohvaliti da se već nekoliko godina unazad povećava broj upisanih i smanjuje broj onih koji napuštaju školovanje. Razlog tome je svakako organizacija nastave kao i pozitivna klima i izražen optimizam mladog nastavnog kadra.
Nastava je organizovana na 5 odseka: klavir, harmonika, gitara, violina i truba. Pored odseka klavira koji ima pet i po klasa, svi ostali odseci su sa po jednom klasom.
Svojim radom škola doživljava stalni napredak i nastavak svoje kulturne misije od velike vrednosti.