Место:Кањижа
Адреса:Николе Тесле 2
ПТТ:24420
Општина:Кањижа
Телефон:024/874-371
Школска управа:Зрењанин
Школски округ:Севернобанатски
Директор:Аћимчев Јудит
Телефон директора:024 874371
Телефон секретара:024-874-371
Тип школе:Основна музичка школа
Сајт:http://kanjiza-muzicka.skola.edu.rs
Први e-mail:muzicka.kanjiza@gmail.com
Други e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/MuzickaSkolaKanjiza

tablaГодине 1952. у Кањижи је основана нижа музичка школа. На почетку свога деловања је имала између 120 и 160 ученика, распоређених у три одсека: клавирски, гудачки и дувачки. Због финансијских и кадровских проблема, као и смештајних потешкоћа, школа је обуставила рад 1955. године. Наредних неколико година је основно музичко образовање текло неорганизовано, ученици су били припремани за полагање ванредних испита у суседним музичким школама (Сенти, Ади и Суботици).
1961/1962. школске године, Раднички универзитет – у виду течаја, преузима организовање музичког образовања деце школског узраста, ангажовањем музичких педагога из две основне школе, просветних радника у пензији, као и неколицине активних музичара.
У наредном периоду почиње ангажовање сталног наставног особља, а руковођење течаја преузима најпре Школа за основно музичко образовање „Стеван Мокрањац“ из Сенте, а затим школа за основно образовање „Барток Бела“ из Аде, док финансирање врши Општинска заједница образовања, уз допринос родитеља.
Године 1972. у анализи о раду Радничког универзитета указује на чињеницу да је музичко образовање прерасло оквире Радничког универзитета – установе за образовање одраслих – те се преноси у надлежност Стручне службе Општинске заједнице културе. Од 1974. године Основна музичка школа – „Музички центар“ , припада СИЗ-у за образовање и културу. Музички центар ради и даље у згради Радничког Универзитета /у Кањижи/ и у згради Добровољног ватрогасног друштва /у Хоргошу/. Стручни надзор и испитивање ученика врши Музичка школа из Суботице (до 1978. год).
Од 1. октобра 1978. године када је верификован „Музички центар“ ради самостално у Кањижи и у Хоргошу, као јединица Културно образованог центра.
Број ђака креће се између 100 и 120, на следећим одсецима:
музичко забавиште
припремно одељење
клавир
хармоника
виолина
иолончело
дрвени дувачи
лимени дувачи
гитара
1991/92. Школске године Основна музичка школа се преселила у другу зграду (улица Николе Тесле бр. 2 ), али и даље делује у склопу Радничког универзитета. Проширило се бројно стање ђака. Било је година када их је 200 – 250 похађало школу. Финансирање музичке школе тада већ врши Министарство за образовање.
Рад радне јединице „Основна музичка школа“ одвијаће се и у школској 1992/93. години у складу са одредбама Закона о основној школи и Наставног плана и програма за основно музичко и балетско образовање и васпитање. Настава у школи изводи се двојезично ( на српском и мађарском наставном језику). Стручно – административне послове за потребе школе обавља РЈ заједничких послова Образовно – културне установе „Раднички универзитет“ п.о. Кањижа.
Настава се изводи у следећим објектима:
•у згради Школе у Кањижи, ул. Николе Тесле бр. 2
•у згради Радничког универзитета, Кањижи, Трг Едвард Кардеља бр. 9
•у згради Дома културе у Хоргошу, ул. М. Тита бр. 2
Од 1. септембра 2001. године Основна музичка школа је постала самостална. Почело се у оскудним условима и скромном опремом. Међутим, музичка школа убрзо постаје право културно жариште у граду и окупља младе и даровите људе.
Одсеци који делују при школи су:епулет
музичко забавиште
припремно одељење
клавир
хармоника
виолина
виолончело
дрвени дувачи
гитара
а ту су још и:
камерни састави
хармоникашки оркестар
хор,
а од школске 2005/2006. године у школи постоји и одсек за соло певање.
Наставно особље музичке школе се углавном састоји од бивших ученика који су своје прво музичко образовање добили управо у овој школи. Да смо на правом путу, оправдава чињеница да је наша Школа носилац великог броја признања и награда са многих значајних такмичења и фестивала.

epulet