MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN MOKRANjAC“ NP - Novi Pazar

Mesto:Novi Pazar
Adresa:Oslobođenja 39
PTT:36300
Opština:Novi Pazar
Telefon:020/336-991
Školska uprava:Kraljevo
Školski okrug:Raški 2
Direktor:Slavica Mojsilović
Telefon direktora:020 336991
Telefon sekretara:020 336991
Tip škole:Osnovna muzička škola
Sajt:http://www.stevanmokranjacnovipazar.edu.rs
Prvi e-mail:skola39@mts.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100000728113447

O nama

MISIJA

Mi smo jedina kulturno – obrazovna ustanova na teritoriji Novog Pazara koja održava tradiciju kvalitetnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja dece. Naše glavne vrednosti su negovanje kvaliteta, zdravog takmičarskog duha i ljubavi prema muzici, a osnovna težnja usmeravanje što većeg broja dece i mladih na profesionalno bavljenje muzikom.

U daljem radu u našoj Školi naravno da će na prvom mestu biti želje i mogućnosti naših učenika. Naš zadatak je da se prevashodno okrenemo ostvarivanju ciljeva koje sebi postavljamo za naredni period.

VIZIJA

Naša je zajednička vizija da ŠOMO „Stevan Mokranjac“ kroz međusobnu saradnju i zalaganje nastavnika, roditelja, učenika i drugih relevantnih činilaca svake godine ostvaruje sve veću popularnost, ugled i kvalitet svoje osnovne delatnosti, te da postane jedan od glavnih nosilaca kvalitetnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Republike Srbije.

Našu školu u budućnosti vidimo kao prostorno adaptiranu vaspitno-obrazovnu ustanovu u kojoj će učenici na savremen i moderan način usvajati znanja i veštine sviranja na instrumentima uz pomoć visokostručnog kadra na svim odsecima.

Naše učenike u budućem radu vidimo kao aktivne učesnike svih takmičenja u zemlji i inostranstvu ali i kao aktivne promotere naše škole na svim manifestacijama kulture u našoj sredini. Oni su ogledalo našeg rada i njihov uspeh je uspeh naše Škole, a naš osnovni zadtak je da im damo punu podršku u radu. Naše je da im omogućimo da vežbaju na kvalitetnim instrumentima u dobro opremljenim učionicama i da rade sa dobrim nastavnicima koji će uspeti da zadovolje sve njihove potrebe.