Место:Лесковац
Адреса:Млинска бр. 2, Лесковац
ПТТ:16000
Општина:Лесковац
Телефон:016/244-002
Школска управа:Лесковац
Школски округ:Јабланички
Директор:Биљана Миљковић
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Средња музичка школа
Сајт:http://www.sbinicki.edu.rs
Први e-mail:info@sbinicki.edu.rs
Други e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/profile.php?id=100014488784598&fref=ts

Портрет школа

Још од првих дана оснивања, интересовање за музичку школу било је велико. На основу историјата школе сазнајемо да је на почетку школске 1949/1950. године у Музичку школу уписано 133 ученика на одсецима за клавир, виолину, виолончело и дувачки одсек. Почело је да се ради озбиљно и предано, а први јавни наступ изведен је 14. јуна 1950. године у Градском народном позоришту. Поред редовне наставе из инструмената одржавају се и часови упоредних предмета: солфеђо, теорија, хор и оркестар. Рад оркестра школе нарочито је запажен, како наступима на школским приредбама, тако и активностима у оквиру културних манифестација, а хор школе је у сарадњи са Друштвом пријатеља музике одржао бројне концерте у градовима широм земље. На крају школске 1953/1954. године из школе излази прва генерација свршених ученика клавирског и виолинског одсека (један са клавирског и четири ученика са виолинског одсека). У тој години колектив добија значајан број нових професора који дају видан допринос раду Музичке школе.

Прва генерација свршених ученика
клавирског и виолинског одсека са својим наставницима

У годинама које су уследиле, Музичка школа је постепено развила веома живу активност у вршењу своје културне мисије. Десетогодишњица рада Ниже музичке школе била је прва прилика да се сумирају резултати дотадашњег пређеног пута. Скицу за портрет школе након десет година илуструјемо само са неколико података које смо пронашли: за десет школских година школу је, на нивоу свих одсека, уписало укупно 1250 ученика. У периоду од 1952. до 1959. године завршило је 60 ученика (на виолинском 20, клавирском 16, а на одсеку за контрабас и дувачком одсеку укупно 24 ученика). Тиме је заокружена прва значајна фаза у развоју једне младе али по свом стилу рада већ препознатљиве институције.

Првих десет генерација ученика Музичке школе

Како су године пролазиле повећавало се интересовање за музичко образовање у Лесковцу и околини. Самим тим и број ученика био је све већи. Како би испунила захтеве и потребе својих ученика, школа је морала да прошири своју делатност. У септембру 1978. године основана је и Средња музичка школа. То је период кад су у школи почели да раде млади дипломирани педагози, који су допринели да школа постане још успешнија:Шериф Дамаџић, професор теоретске наставе и диригент, Небојша Тодоровић, музиколог, Надица Дамаџић, Маријана Иванчевић и Ксенија Вељовић, професори клавира, Слободанка Савић, професор флауте, Маја Цакић, професор виолине, Марина Ракочевић, професор виоле, Дејан Вељковић, професор кларинета. Посебно треба поменути Небојшу Петковића, добитника Октобарске награде Града Београда и награде ФМУ у Београду Емил Хајек, за најталентованијег студента. Небојша Петковић радио је као корепетитор и професор клавира у нашој школи. Данас живи и ради у Паризу.

Делатност Средње школе проширује се и на теоретски одсек који је основан 1991/1992.године. Школске 1998/1999. године у Нижу школу уписано је око 300 ученика, у Средњу 115 и око 150 ученика у издвојеним одељењима. Средња школа тада, осим теоретског, има и клавирски одсек, гудачки одсек за виолину, виолу и виолончело, одсек гитаре, хармонике, соло певања и дувачки одсек за флауту, кларинет и трубу.

Данас, после 60 година успешног рада, Музичка школа „Бинички“ у Лесковцу образује ученике и полазнике по програму за:
– музичко забавиште
(рад на музичком описмењавању деце предшколског узраста)
– припремно одељење
(музичко описмењавање деце првог и другог разреда ОШ)
– основно музичко образовање у трајању од две, четири или шест година
– средње четворогодишње образовање у образовним профилима :
музички извођач – инструменталиста, музички сарадник- теоретичар и музички сарадник – етномузиколог

Одсеци у Основној музичкој школи

клавир
хармоника
гитара
виолина
виолончело
соло-певање
труба
кларинет
флаута
саксофон

Образовни профили у Средњој музичкој школи

музички извођач – инструменталиста
музички сарадник – теоретичар
музички сарадник – етномузиколог

Поред наведених одсека треба поменути да је од школске 2008/2009. године уведена настава за инструменте саксофон и бас гитару, као и одсек за етно- музикологију.

Данас, Музичка школа „Станислав Бинички“, са око 800 ученика, 110 професора и директором Мирјаном Костић, спада међу највеће и најуспешније школе на нивоу Републике Србије.

Колектив Музичке школе “Станислав Бинички“ у Лесковцу

Клавирски одсек Музичке школе „Станислав Бинички“ у Лесковцу постоји од самог оснивања школе. Данас, после пуних 60 година постојања основне и 30 година постојања средње школе, клавирски одсек ради као највећи и најбројнији у школи, са више од 20 професора, наставника и корепетитора. Неки од њих су некадашњи ученици ове школе. У њој су стекли своја прва знања и искуства која су касније усавршили на неком од Факултета у земљи и иностранству.

Клавирски одсек Музичке школе

Као и клавирски одсек, од самог почетка рада музичке школе постоји одсек за гудаче, тачније одсек за виолину, виолончело и контрабас. Како сазнајемо из школског историјата, у школи су од самог почетка радили квалификовани музичари за наведене инструменте.

Данас у школи ради 6 професора виолине, један професор виоле и један професор виолончела. Већина професора су ангажовани и у ваншколским активностима, као чланови Камерног гудачког оркестра Аморозо, са којим редовно наступају на бројним концертима и културним манифестацијама у земљи и иностранству. Почев од школске 2008/2009. године, професорима поменутог гудачког одсека придружују се професори и наставници одсека за гитару и соло певања, тако да, дотадашњи гудачки, прераста у жичани одсек школе. Тренутно у школи ради један професор и три наставника гитаре, и три професора соло певања.

Одсек за жичане инструменте

Дувачки одсек, такође, постоји од самог оснивања школе. Због недостатка наставног кадра у Лесковцу, наставу дувачких инструмената одржавали су предавачи из других градова Србије. Стални радни односи засновани су тек од 1980. године, са доласком млађих генерација музичара, од којих су неки бивши ученици школе. Све до школске 2006/2007. године на дувачком одсеку могла су се похађати само три инструмента: флаута, труба и кларинет. Од 2007. године отворен је и одсек за саксофон за који влада велико интересовање. Данас у школи раде три професора флауте, један професор трубе и два професора кларинета, од којих је један и професор саксофона.

Дувачки одсек Музичке школе

Одсек за хармонику најпре је постојао само у Нижој музичкој школи. Отварањем овог одсека у Средњој школи, септембра 1993. године, Музичка школа у Лесковцу постаје један од центара за учење хармонике у Србији. Већ годинама влада велико интересовање за овај инструмент, не само у Лесковцу већ и у Власотинцу, Лебану и Медвеђи. Највећи одзив ученика је у основној школи, док у средњој школи сваке године на овом одсеку просечно дипломира пет ученика. Данас у школи, као и у издвојеним одељењима, раде четири професора и четири наставника хармонике.

Одсек за хармонику Музичке школе

Школске 1991/1992. године у оквиру Музичке школе почиње да ради и теоретски одсек. Дуги низ година, ученици који су похађали наставу у Основној музичкој школи у Лесковцу, нису били у могућности да у истој школи наставе школовање на теоретском одсеку, већ су морали да то чине у неком другом граду. Прве генерације ученика који су похађали овај одсек сада су већ факултетски образовани професори, а неки од њих су и предавачи у школи. Иако је по годинама постојања теоретски одсек знатно „млађи“ од осталих инструменталних одсека школе, по броју предавача овај одсек је најбројнији у школи а не заостаје у успесима. Доказ за то су награде на такмичењима Музичке омладине и разним смотрама и надметањима из области солфеђа, историје музике, музичких облика и сл. Једна од веома значајних активности у оквиру теоретског одсека је и пројекат Мултимедијална презентација радова, која се одвија на крају сваке школске године, и која је од стране Заједнице музичких и балетских педагога Србије проглашена једном од најбољих. Захваљујући овом пројекту, ученицима теоретског одсека омогућено је да у сарадњи са својим професорима – менторима јавно презентују своје радове из различитих области као што су теорија и историја музике, музички облици и сл. Такође у оквиру бројних активности овог одсека истичемо и учешће на такмичењима Музичке омладине Србије на којима су забележени запажени резултати. Године 2004. активност у својству носиоца и организатора 19. Квиз-такмичења Музичке омладине Србије имала је и наша школа. Значајан допринос у његовој организацији и реализацији имали су професори и наставници теоретског одсека заједно са професорима упоредног клавира.

Теоретски одсек Музичке школе

 

TТеоретски одсек – упоредни клавир