Место:Чачак
Адреса:Цара Душана 25
ПТТ:32000
Општина:Чачак
Телефон:032/222-282
Школска управа:Чачак
Школски округ:Моравички
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Средња музичка школа
Сајт:http://www.muzickaskolacacak.edu.rs
Први e-mail:muzica@eunet.rs
Други e-mail:
Facebook:

Музичка школа
„Др Војислав Вучковић“

Улица Цара Душана бб,
32000 Чачак
telefon: 032/222-282

Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ данас, поред матичне школе у Чачку у улици Цара Душана број 25, има у свом саставу и 3 издвојена одељења: у Горњем Милановцу, Лучанима и Гучи. Укупан број ђака је 422 од чега је у матичној школи у Чачку 296 ученика.

У школи постоји девет одсека на којима се ученици образују: клавир, хармоника, флаута, кларинет, виолина, виолончело, гитара, ренесансна харфа и соло певање.

Школа користи школски простор у улици Цара Душана 25 у Чачку и простор при основним школама за поменута издвојена одељења.

Ученицима су на располагању 22 учионице, од чега 17 за индивидуалну наставу, 5 за групну наставу и једну концертну салу са 120 седишта.

Просторије, које су у функцији наставе, опремљене су одговарајућим намештајем, опремом и потребним наставним средствима.

Постојећа наставна средства у музичкој школи “Др В. Вучковић” су: Клавира 14 (2 полуконцертна и један дигитални клавир), Хармоника 22, гитара 9, флаута 4, кларинета 6, виолина 1, ренесансна харфа 1, музички стуб 1, фотокопир апарат 1.

Од септембра 2006. године, после добијања Сагласности од Министарства просвете и спорта републике Србије, у оквиру школе почиње са радом и одељење Средње музичке школе. У први разред је уписано 12 ученика и то 3 на вокално-инструментални одсек а 9 ученика на теоретски одсек, а у други разред 12 ученика и то 9 на вокално инструментални одсек и 3 на теоретски одсек.

Настава општеобразовних предмета за ученике Средње школе се одвија у Гимназији у Чачку, а стручне предмете ученици изучавају у Музичкој школи.