Mesto:Čačak
Adresa:Cara Dušana 25
PTT:32000
Opština:Čačak
Telefon:032/222-282
Školska uprava:Čačak
Školski okrug:Moravički
Direktor:Jovan Tošić
Telefon direktora:032 322282
Telefon sekretara:032 322282
Tip škole:Srednja muzička škola
Sajt:http://www.muzickaskolacacak.edu.rs
Prvi e-mail:muzickacacak@gmail.com
Drugi e-mail:muzica@eunet.rs
Facebook:

Istorijat škole

„Dr Vojislav Vučković„

U zapisnik sa redovne godišnje skupštine KUD „Abrašević“ koja je održana 13.
marta 1952. godine upisano je: „Govorilo se o mogućnosti osnivanja Muzičke škole pri
društvu „Abrašević“, u kojoj bi se osposobljavali mladi kadrovi na kulturno-
umetničkom polju, obzirom da se raspolaže sa dobrim nastavnim kadrom“. Upravnik
društva obećava da će se svim silama zalagati za osnivanje Muzičke škole pri Društvu,
naravno, uz pomoć narodnih vlasti. Ubrzo je, 2. jula, formiran inicijativni odbor u koji
su ušli viđeniji ljudi Čačka – profesori, prosvetni inspektori, sekretar partijskog
komiteta, predsednik Sreskog sindikalnog veća, glavni urednik lokalnih novina
„Čačanski glas“ lekari i drugi.
„Čačanski glas“ je 2. septembra iste godine objavio konkurs: „U vremenu od 1. do
10. septembra vršiće se upis u NIŽU MUZIČKU ŠKOLU U ČAČKU. Konkurisati mogu
deca počev od II razreda osnovne škole, kao i radnička i srednjoškolska omladina
zaključno sa 24 godine. Nastava u školi izvodiće se po planu i programu državnih
nižih muzičkih škola, a izvodiće je stručni nastavnici. Narodni odbor gradske
opštine u Čačku, na svojoj 13. sednici održanoj na dan 28. avgust 1953. godine, na
predlog Saveta za prosvetu i kulturu gradske opštine, a na osnovu članova 2, 4, 14 i 57
tačka 22. Zakona o narodnim odborima gradova i gradskih opština doneo je REŠENjE da
se u Čačku osnuje Niža muzička škola (pošto se postojeća smatrala delom KUD-a
„Abrašević“). Ujedno, naloženo je Sekretarijatu za prosvetu i kulturu da pribavi
saglasnost Republičkog saveta za prosvetu i kulturu za osnivanje i rad niže muzičke
škole. Ta saglasnost je dobijena i od 1. januara 1954. godine Niža muzička škola u
Čačku zvanično je postala državna ustanova. Njenu delatnost počeo je da finansira
Gradski narodni odbor, a za direktora je postavljen Božidar-Božo Civrić.
Škola ima istaknuto mesto u vršenju prosvetne i kulturne misije u lokalnoj
sredini. Može se ponositi doprinosom razvoju muzičke kulture u okruženju,
organizovanjem i priređivanjem brojnih koncerata i manifestacija.

Profesori su uvek imali u vidu značaj kvalitetnog obrazovanja i trudili se da
ostvare dobre rezultate. To nije uvek bilo lako, ali entuzijazam, optimizam i energija
uvek su bili pokretači rada i za njih i za učenike . Učenici škole stalno učestvuju na
domaćim i međunarodnim takmičenjima, gde postižu značajne rezultate. Sve to čini da
Škola uživa veliki ugled u državi.

Matična zgrada Muzičke škole nalazi u delu grada koji se popularno naziva
akademskim jezgrom, budući da je u neposrednoj blizini Agronomskog fakulteta, Visoke
škole tehničkih strukovnih studija, OŠ „Vuk Karadžić“, Tehničke škole, Regionalnog
centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Školske uprave. U
prethodnom periodu, do 2013. godine, škola je radila u staroj i nefunkcionalnoj zgradi,
ali je ta zgrada srušena, a na njenom mestu je sagrađena potpuno nova moderna zgrada.

Muzička škola svoju delatnost obavlja u matičnoj školi i četiri izdvojena
odeljenja:
– izdvojeno odeljenje Gornji Milanovac
– izdvojeno odeljenje Guča
– izdvojeno odeljenje Lučani
– izdvojeno odeljenje Mrčajevci
Nastava u matičnoj školi se odvija u zgradi čiji je vlasnik Grad Čačak a kako ista ne
poseduje salu za fizičko vaspitanje nastava fizičkog se odvija u sali Gimnazije kao i na
atletskoj stazi kada vremenski uslovi to dozvoljavaju.