Место:Младеновац
Адреса:Краља Александра Обреновића 25
ПТТ:11400
Општина:Младеновац
Телефон:011/823-1366
Школска управа:Београд
Школски округ:Град Београд
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Гимназија
Сајт:http://gimnazijamladenovac.edu.rs
Први e-mail:gimnazija@beotel.net
Други e-mail:webteam.gmld@gmail.com
Facebook:

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ

 

 Гимназија броји преко шест стотина ученика из Младеновца и околних места. Поред високог нивоа знања, она максимално подржава креативност својих ученика и жељу да нешто промене! 

Рад школе 

Рад школе је организован у две смене, преподневној и поподневној, које се месечно смењују, преподневна почиње у 7.50, а поподневна у 14.00.

Природно-математички смер – два одељења;

Друштвено-језички смер – три одељења.

ЦРВЕНУ СМЕНУ чине прва и трећа година, а ПЛАВУ СМЕНУ чине друга и четврта година! 

Разлика у предметима 

први разред – исти програм за оба смера;

други разред – друштвено-језички смер задржава латински језик, а оба смера добијају психологију;

трећи разред – друштвено-језички смер губи хемију, а природно-математички губи музичку и ликовну културу. Оба смера губе психологију, а добијају филозофију;

четврти разред – друштвено-језички смер губи биологију, а природно-математички губи историју. Оба смера губе географију, а добијају социологију и устав и права грађана. 

Језици 

Енглески језик се учи све четири године, а бира се између руског и француског језика. 

Изборни предмети 

Верска настава и грађанско васпитање

Кабинети 

за српски језик и књижевност;

за стране језике;

за хемију;

за физику;

за биологију;

за рачунарство и информатику;

за музичку културу;

за грађанско васпитање;

Атеље;

Фискултурна сала.

Ускоро ће Вам бити омогућено да погледате све ове кабинете.

Зашто Гимназија? 

ЗАТО што максимално подржава креативност својих ученика, и жељу да нешто промене;

ЗАТО што вам пружа широко образовање; 

ЗАТО што користи иновативне методе наставе;

ЗАТО што пружа проходност на све факултете;

ЗАТО што се уче предмети упознати у основној школи; 

ЗАТО што вас оспособљава за све послове, за које се тражи познавање два страна језика и рад на компјутеру! 

Гимназија броји преко шест стотина ученика из Младеновца и околних места. Поред високог нивоа знања, она максимално подржава креативност својих ученика и жељу да нешто промене! 

Рад школе 

Рад школе је организован у две смене, преподневној и поподневној, које се месечно смењују, преподневна почиње у 7.50, а поподневна у 14.00.

Природно-математички смер – два одељења;

Друштвено-језички смер – три одељења.

ЦРВЕНУ СМЕНУ чине прва и трећа година, а ПЛАВУ СМЕНУ чине друга и четврта година! 

Разлика у предметима 

први разред – исти програм за оба смера;

други разред – друштвено-језички смер задржава латински језик, а оба смера добијају психологију;

трећи разред – друштвено-језички смер губи хемију, а природно-математички губи музичку и ликовну културу. Оба смера губе психологију, а добијају филозофију;

четврти разред – друштвено-језички смер губи биологију, а природно-математички губи историју. Оба смера губе географију, а добијају социологију и устав и права грађана. 

Језици 

Енглески језик се учи све четири године, а бира се између руског и француског језика. 

Изборни предмети 

Верска настава и грађанско васпитање

Кабинети 

за српски језик и књижевност;

за стране језике;

за хемију;

за физику;

за биологију;

за рачунарство и информатику;

за музичку културу;

за грађанско васпитање;

Атеље;

Фискултурна сала.

Ускоро ће Вам бити омогућено да погледате све ове кабинете.

Зашто Гимназија? 

ЗАТО што максимално подржава креативност својих ученика, и жељу да нешто промене;

ЗАТО што вам пружа широко образовање; 

ЗАТО што користи иновативне методе наставе;

ЗАТО што пружа проходност на све факултете;

ЗАТО што се уче предмети упознати у основној школи; 

ЗАТО што вас оспособљава за све послове, за које се тражи познавање два страна језика и рад на компјутеру!