Mesto:Ivanjica
Adresa:13. Septembar 58
PTT:32250
Opština:Ivanjica
Telefon:032/664-646
Školska uprava:Čačak
Školski okrug:Moravički
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://www.gimnazija-ivanjica.edu.rs
Prvi e-mail:ivanjickagimnazija@open.telekom.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

На основу члана 1. и 76. Општег закона о школству („Службени лист СФРЈ“ број 4/64) и члана 93. и 177. тачка 5 Статута оштине Ивањица, Скупштина општине Ивањица донела је на својој заједничкој седници 13.8.1964.  године решење број 03-3490/1 о оснивању Гимназије. Републички секретар за просвету решењем 09 број 873 од 19. 10. 1964. године у Београду, на основу члана 3. став 1. Закона о условима за почетак рада и укидању одређених школа („Службени гласник СРС“ број 31/64), утврђује да су испуњени услови за почетак рада Гимназије.

Gimnazija je samostalna obrazovno-vaspitna ustanova, jedna od dve srednje škole u Ivanjici, sa adresom Ulica 13. septembar br. 58. Na osnovu svojih normativnih akata kao i na osnovu rešenja broj 531-134/98 od 11. 02. 1998. godine, upisana je u registar kod Okružnog privrednog suda u Užicu, i registrovana kao samostalna obrazovno-vaspitna ustanova.

Od školske 2004/2005. godine, škola ima dva nova smera, to su prirodno-matematički i društveno-jezički smer sa po jednim odeljenjem. Od školske 2006/2007. godine, Gimnazija uvodi jedno ogledno odeljenje informatičkog smera. Školske 2007/2008. godine, kao i školske 2008/09. godine, gimnazija uvodi još po jedno ogledno odeljenje informatičkog smera.

Osnovni podaci o verifikaciji škole

Na osnovu onog čime raspolaže pa i na osnovu reformi u srednjem obrazovanju, ova škola je osposobljena i ispunjava uslove za školovanje učenika opšteg smera , saglasno rešenju broj 531-134/98 od 11.02.1998. godine koje je izdalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije u Beogradu.

U školskoj 2008/2009. godini Gimnazija će obavljati svoju delatnost obrazovanje i vaspitanje redovnih i vanrednih učenika po programu za opšti tip gimnazija, koji važi od stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS” br. 50/92.) Takođe će obavljati svoju delatnost i u novim smerovima prirodno-matematičkom i društveno-jezičkom.

 Škola je od Ministarstva prosvete dobila proširenje delatnosti iz oblasti računarstva i informatike, rešenjem Ministarstva prosvete broj 022-06-101/94-03 od 3. 6. 2002. godine.

Škola je od Ministarstva prosvete dobila rešenje broj 611- 00-00682/2006-03 od 10.05.2006. godine za sprovođenje ogleda za gimnaziju informatičkog smera, počev od školske 2006/07. godine. Rešenje o verifikaciji ogleda za gimnaziju informatičkog smera broj 022-05-00101/94-03 od 26.12.2008. godine, stiglo je od Ministarstva prosvete Republike Srbije.