Mesto:Beograd
Adresa:Milana Rakića 42
PTT:11000
Opština:Zvezdara
Telefon:011/241-1880
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Marija Radić
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://geodetska.edu.rs/
Prvi e-mail:geodetskaskola@sbb.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Krajem devetnaestog veka osnovana je privatna topografsko-geodetska škola profesora Andonovića kako bi zadovoljila potrebe vojske Kraljevine Srbije a radila je po austrougarskim programima sve do početka Prvog svetskog rata.

Po završetku Prvog svetskog rata i ujedinjenja države SHS, u Beogradu je 1924. godine osnovana Geodetska tehnička škola, prvo kao odsek Državne tehničke škole, da bi se dve godine kasnije osamostalila i preselila u svoju zgradu.
Za proteklih 83 godine škola je svoje programe menjala i usavršavala shodno promenama u tehnologiji instrumenata i opreme ali propisa koje je država, odnosno Ministarstvo menjalo. Tako je pored promene programskih sadržaja menjana idužina trajanja školovanja.
Do ove godine školovanje je u ovoj školi završilo oko 6800 učenika koji su radili ili rade kako u zemlji tako i po celom svetu.