Mesto:Subotica
Adresa:Trg žrtava fašizma 21
PTT:24100
Opština:Subotica
Telefon:024/670-860
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Gimnazija
Sajt:http://www.tg.edu.rs
Prvi e-mail:office@tg.edu.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/pages/Gimnazija-za-talentovane-uenike-Dee-Kostolanji/2270439443031315

O NAMA

Osnivanje gimnazija za talentovane učenike pokrenuo je Mađarski nacionalni savet 2002. godine. U saradnji sa subotičkom samoupravom, izradio je plan za osnivanje gimnazija. Plan je 22. aprila 2003. usvojila Skupština AP Vojvodine.
Osnivanje dveju vojvođanskih gimnazija na mađarskom jeziku, septembra 2003. godine, ima istorijski značaj. Osnovane su Filološka gimnazija «Deže Kostolanji» u Subotici i Prirodno-matematička gimnazija za talentovane učenike u Senti.

Naša gimnazija je osnovana s ciljem da obezbedi kvalitetno obrazovanje za učenike mađarske nacionalne manjine. Cilj gimnazije je da obezbedi učenicima mogućnost da se lakše upišu na fakultete gde se proučavaju jezici.

Naša gimnazija koncipirana je po uzoru na gimnazije za talentovane učenike:

Naši principi i metode obrazovanja i vaspitanja su :

– kvalitetna dogradnja na tradicionalne metode učenja – bez dodatnog opterećenja učenika;

– razvijanje produktivnog mišljenja, a ne učenja radi reprodukovanja naučenog;

– primena, a ne provera naučenog;

– svestrana asocijacija, tragalaštvo i kauzalnost, umesto deformisanog reprodukovanja stvarnosti;

– obrazovanje koje se bazira na potrebama i interesovanju učenika kao i na podsticanju njihove inicijative i međusobne saradnje;

– prepoznavanje i rešavanje konkretnih problema;

– razvijanje kritičkog mišljenja, umesto slepog prihvatanja informacija;

– podsticanje na promišljanje o novim mogućnostima, umesto pukog usvajanja podataka;

Odeljenja sa optimalnim brojem učenika – najviše 24;

Na časovima stranih jezika (engleskog i nemačkog) i informatike, odeljenja se dele na grupe;

Visokoobrazovani nastavni kadar;

Od septembra 2004. godine, nalazimo se u novoj i moderno opremljenoj zgradi;

Raspolažemo najsavremenijim prostorom i opremom. Učenici i profesori imaju na raspolaganju četiri filološke laboratorije, kabinete za informatiku i laboratoriju za fiziku, hemiju i biologiju,  televizore, DVD i Blu-ray, kasetofone, projektore, grafoskope, laptop, savremene bele table kao i 70 kompjutera sa stalnom Internet vezom, dve smart-bord table sa pratećom opremom.

Učenik je u središtu našeg obrazovno-vaspitnog rada, što podrazumeva da naša škola, pored obrazovnog razvoja, prati i celokupan razvoj ličnosti učenika.

Danas se poznavanje stranih jezika smatra preduslovom za uspešno ostvarivanje osobe na bilo kojem polju društvenog života. Moramo da pratimo u korak savremene tendencije i ybivanja u našem okruženju. Evropska unija je realnost koja mladim pruža potpuno nove prilike i šanse za samoostvarivanje. Mogućnost slobodnog kretanja i ostvarivanje ličnih ciljeva kao preduslov postavlja vladanje stranim jezicima. Jedan od osnovnih ciljeva naše gimnazije je obezbeđivanje savremenih metoda učenja starnih jezika.