Mesto:Beograd
Adresa:Herceg Stjepana 7
PTT:11000
Opština:Stari grad
Telefon:011/339-1118
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Radmilović Sanja
Telefon direktora:011 / 339 1909
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.osstarigrad.com
Prvi e-mail:osstarigrad@sezampro.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

OBRAZOVNI PROFILI
ELEKTROTEHNIKA

Elektrotehničar automatike
Kroz školovanje u trajanju od četiri godine, učenici se osposobljavaju za poslove vezane za automatizovane sisteme, automatsko upravljanje i regulaciju u proizvodnim procesima, kao i za kompjutersku kontrolu tih procesa. Mogu se zaposliti u svim preduzećima gde postoje automatizovani sistemi, u projektnim biroima i službama održavanja.

Elektrotehničar energetike
Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za poslove u oblasti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije kao i njene primene u industriji. Zapošljavaju se u elektroprivredi i to u elektranama, sistemima za prenos električne energije i elektrodistribuciji.

Elektromehaničar za termičke i rashladne uređaje
Učenici se školuju tri godine uz dosta praktične nastave za poslove popravke i servisiranja termičkih i rashladnih uređaja u domaćinstvu i poslove u velikim rashladnim sistemima. Zapošljavaju se u servisima za kućne aparate i preduzećima koja u svojim tehnološkim procesima imaju termičke i rashladne uređaje.

Elektromonter mreža i postrojenja
U toku trogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za operativne poslove gradnje, remonta, i održavanja u elektroprivredi, kao i za elektro održavanje u preduzećima što stvara širok spektar mogućnosti zapošljavanja.

Učenici koji žele da nastave školovanje, najčešće se opredeljuju za Višu elektrotehničku školu, Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Prirodno matematički fakultet.