Место:Јагодина
Адреса:Књегиње Милице 101
ПТТ:35000
Општина:Јагодина
Телефон:035/245-171
Школска управа:Јагодина
Школски округ:Поморавски
Директор:
Телефон директора:
Телефон секретара:
Тип школе:Средња школа
Сајт:http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs
Први e-mail:elgrantja@ptt.rs
Други e-mail:
Facebook:

Електротехничко-Грађевинска школа „Никола Тесла“ је до 1987 године обављала своју делатност у оквиру бивше школе „Вељко Влаховић“. Од 1987 године она се оснива као самостална васпитно-образовна организација под именом Техничка школа „Никола Тесла“, касније Електротехничка и грађевинска школа(1995). Први директор школе био је проф. Милан Станковић, до 1990.год. када на његово место долази Љубиша Луковац. Од 1993.год до 2002. године директор школе је мр. Миливоје Филиповић. 2002.год ту функцију преузима садашњи директор Жарко Тасић.

На самом почетку школа је пружала образовање електротехничкој, грађевинској и металуршкој струци да би касније металуршка струка припала Првој машинској школи. У оквиру електротехничке струке постојала су кабловска  занимања која су била пристуна у школи до 1998.год. У то време Техничка школа Никола Тесла је била највећа у Јагодини (тадашњем Светозареву) и  имала је 34 оделења.

У објекат учитељског факултета смештена је 1992 године.Школа чека своје пресељење у нови објекат, који се гради по најмодернијим стандардима, за реализовање образовних профила подручја електротехнике и грађевинарства. Делатност школе је регулисана од стране законских оснивача система образовања и васпитања у Републици Србији. Образовно-васпитне садржаје и опште услове рада, утврђују Министарство просвете и спорта, а годишњи програм рада доноси школа. Програм који школа рализује омогућава велику проходност ка факултетима, нарочито према: Техничком, Математичком, Грађевинском, Саобраћајном, Технолошком, Учитељском, факултету Природних наука, Факултету Организационих наука…

Школа редовно уписује у прву годину девет одељења која похађају образовне профиле трећег и четвртог степена.Школска зграда располаже са 19 учионица за електро струку, 4 учионице за грађевинску струку, 2 столарске радионице, 5 лабораторија и 3 кабинета. Поред наставничке канцеларије постоје и канцеларије педаголошко-психолошке службе,секретара школе и рачуноводства.  За потребе матерњег језика и књижевности школа је обезбедила библиотеку са  преко 6000 књига. Школа дели фискултурну салу са Педагошким факултетом чији је подстанар.