Škola radi po jedinstvenom nastavnom planu i programu po kojem se u desetogodišnjem trajanju školuju muzički izuzetno nadarena deca – muzički talenti. Po njemu učenici stiču osnovno muzičko obrazovanje, osnovno opšte obrazovanje i srednje muzičko i opšte obrazovanje.Školuju se deca sa natprosečnim muzičkim talentom koja žele da postanu profesionalni muzičari. Škola je gudačkog smera (violina, viola, violončelo i kontrabas) i mogu je pohađati deca uzrasta od šest do osam godina koja su muzički neobrazovana, a starija ukoliko uče neki od gudačkih instrumenata. Naravno, za sve važi, da polože prijemni ispit.Muzička nastava u školi obuhvata, pored individualne nastave instrumenata, nastavu klavira i grupu teorijskih predmeta koju čine: solfeđo, teorija muzike,harmonija, kontrapunkt, muzički oblici i muzički instrumenti i istorija muzike.Osim toga, uobičajene aktivnosti u školi podrazumevaju i muziciranje u kamernim ansamblima i malom i velikom orkestru, i horu za najmlađe polaznike. Škola je pod pokroviteljstvom FMU, čija je saglasnost i preporuka obavezna za profesore muzicke nastave.Ova ustanova postavlja i stručnog rukovodioca škole koji je odgovoran za visok nivo stručne nastave u celini. Deca odrastaju u uslovima domskog smeštaja i svoje kompletno muzičko i opšte obrazovanje stiču na jednom mestu u atmosferi prožetoj muzikom.